Bewoners Hessen Kasselstraat 3 willen invloed op te bouwen studentenpand

Volgens de nieuwe wet dient de initiatiefnemer (de projectontwikkelaar in deze) de samenspraak en inspraak te organiseren. De gemeente heeft hierin geen rol. BBL constateert dat de benodigde samenspraak en inspraak met bewoners niet voldoende is geweest. De bepaling in de wet dat de initiatiefnemer samenspraak en inspraak dient te organiseren om draagkracht te vinden in de directe omgeving is geen cosmetisch doekje maar wil juist bewoners meer invloed geven op de vormgeving van hun directe woon- en leefomgeving.

Dit is niet of onvoldoende gebeurd in deze buurt. De bewoners zijn niet of te weinig gehoord, althans het heeft niet geleid tot wijzigingen van het plan tot een voor de bewoners acceptabel bouwwerk. De laatste aanpassingen van de initiatiefnemer (plaatsing van een bomenrij, vaste blindering ramen om inkijk te belemmeren) komt ten dele tegemoet aan de ernstige bezwaren van de bewoners. Bovendien ligt er geen reactie van de bewoners op deze aanpassingen en weten we dus niet of zij met deze aanpassingen het plan goedkeuren.

Samenspraak en inspraak schept verwachtingen en verplichtingen naar de omwonenden. Het is zeker niet voldoende als de initiatiefnemer zijn plan alleen presenteert aan de omwonenden. De fracties van D’66, VVD, Leefbaar Eindhoven, LPF, ChristenUnie en het Ouder Appel vinden schijnbaar invloed van bewoners op hun eigen woon- en leefomgeving minder belangrijk tegenover het belang van de projectontwikkelaar. Deze fracties vinden dat deze voldoende heeft gedaan in dit proces van samenspraak en inspraak en gooien de bezwaren van de bewoners in de prullenbak.

BBL vindt dat samenspraak en inspraak van bewoners op hun eigen woon- en leefomgeving leidend in dit soort processen. Een ‘beetje’ samenspraak of inspraak, kan niet. Je doet het of je doet het niet. De bezwaren van de bewoners waaronder de zorg voor overlast, vindt BBL dan ook dermate zwaar dat wij niet in kunnen stemmen met dit plan van de projectontwikkelaar.

Patrick van der Voort
Fractievoorzitter Brede Beweging LinksOm

Voor meer informatie zie: actiecube.wordpress.com