Bezuinigingen in sociaal domein houden stand: de rug is recht gebleven

Twee weken geleden riep de burgemeester de raadsleden op om in te stemmen met de bezuinigingsmaatregelen in het sociaal domein. Aan de ‘bemoeizuchtige’ oproep van de burgemeester om de rug recht te houden is gehoor gegeven. Als schaapjes heeft deze coalitie gedaan wat B&W van hen verlangden.

Twee links georiënteerde partijen – PVDA en GroenLinks en de christelijk georiënteerde partij het CDA laten kwetsbare inwoners in de kou staan. Door het korte termijn denken en het ontbreken van een visie die reëel is, kiest deze coalitie er dus liever voor om kwetsbare inwoners in nog meer ellende te storten. Er ligt nauwelijks een visie onder het geheel. Alleen de allesomvattende door financiën ingegeven visie van WIJeindhoven: zoveel mogelijk moet er geholpen worden in de sociale basis zodat duurdere tweedelijns zorg niet nodig is. Vergeten zijn de rapporten over de kwetsbare inwoners die nauwelijks zelfredzaam te maken zijn.

Vergeten zijn de antwoorden van onderzoekers naar de stijgende vraag naar zorg: de samenleving is complexer geworden. Vergeten wordt dat ouderen steeds langer (al dan niet noodgedwongen) zelfstandig wonen. Vergeten zijn ook de gevlogen van de keuzes die de liberale politiek maakt: een terugtrekkende overheid en marktwerking.

Het lijkt alsof de morele verantwoordelijkheden die politici nu eenmaal hebben ook vergeten zijn. Tijd dat de PVDA, GroenLinks en het CDA zich eens achter de oren krabt en bedenkt dat het zitten op het pluche soms een te hoge prijs vraagt.

Carla Ter Beek