Bijdrage BBL over het Raadsvoorstel Evaluatie pilots second opinion en raadgever sociaal domein

Dinsdagavond 6 maart werd in de laatste meningsvormende vergadering voor de verkiezingen van 21 maart het ‘Raadsvoorstel Evaluatie pilots second opinion en raadgever sociaal domein’ besproken. Dit was tevens de laatste meningsvormende vergadering voor BBL gemeenteraadslid Ernest Maas. Na de verkiezingen zal hij BBL meer op de achtergrond gaan ondersteunen. Hieronder de bijdrage, zoals deze door Ernest Maas werd voorgedragen.

De second opinion is sinds april 2017 functioneel en BBL juicht dit toe. BBL staat dan ook achter de doelstelling, dat een second opinion meer zekerheid kan bieden voor de inwoner bij twijfel over het advies met betrekking tot zijn hulpvraag of ondersteuningsvraag en dat een second opinion de positie van de inwoner kan optimaliseren.

Maar BBL heeft ook de nodige vraagtekens na het lezen van dit raadsvoorstel. Zo lezen we, dat de implementatie van de pilot pas in april 2017 van start is gegaan en de uitrol daarvan pas medio 2017 was voltooid. Het gevolg hiervan is dat generalisten niet allemaal tijdig op de hoogte waren van de mogelijkheden van de second opinion en daarom niet tijdig de inwoners hierover konden informeren. BBL heeft vaker kritiek geuit over het functioneren en het gebrek aan kennis van de generalisten bij WIJeindhoven. Maar wat wij hier lezen schokt ons enorm. Met 1 mailtje moet in deze tijd toch iedere generalist op de hoogte zijn van veranderingen binnen de organisatie.

Ook de Rapportage Raadgever Sociaal Domein geeft als signaal af, dat de Onafhankelijke cliëntondersteuning niet goed van de grond is gekomen in Eindhoven. Er is onvoldoende bekendheid aan gegeven en ook de vindbaarheid voldoet niet. Graag horen wij van de wethouder hoe dit kan.

Ook hadden wij graag een reactie van de wethouder op het signaal dat de generalisten van WIJeindhoven geen verplichte verslagen zouden maken van keukentafelgesprekken.

Wat betreft het besluit over de Raadgever Sociaal Domein. Dit besluit zou BBL graag uit willen stellen, tot de cliëntenraad Sociaal Domein functioneert en hier hun mening over heeft kunnen geven.


Raadsvoorstel Evaluatie pilots second opinion en raadgever sociaal domein (pdf)
Bijlage 1 Raadsvoorstel Evaluatie pilots second opinion en raadgever sociaal domein (pdf)
Bijlage 2 Rapportage Raadgever Sociaal Domein (pdf)