Bijeenkomst Ondersteuning van buitenlandse nieuwkomers

U wordt uitgenodigd voor de bijeenkomst Ondersteuning van buitenlandse nieuwkomers

Datum: dinsdag 7 juni 2016
Aanvang: 18:00 tot 19.30 uur

Bezoekadres:
Stadhuisplein 1
5611 EM Eindhoven

Doel van de avond:
Meer inzicht te verkrijgen in de praktijk en knelpunten van informatievoorziening en ondersteuning aan nieuwkomers. Hoe te komen tot een snelle afhandeling van de nodige zaken / vermindering van rompslomp?
Peter Ploeger van het Vreemdelingen Informatiepunt zal ons middels een presentatie wegwijs maken in de huidige en eventuele te plannen gang van zaken.
Sonja Driessen, coördinator van het Migranten Informatie Punt zal eveneens informatie geven over situatie en knelpunten rond nieuwkomers die naar onze stad verhuizen.

Tijdens deze avond zullen de volgende vragen aan de orde komen:

  • Aannemend dat de nieuwkomer behoorlijk wat vragen heeft, waar heeft men de meeste behoefte aan/ waar zijn zij naar op zoek.
  • Aan welke regels en voorwaarden dienen nieuwkomers te voldoen om aanspraak te kunnen maken op de sociale zekerheid? Wat zijn hierbij de knelpunten en welke zouden door de gemeente opgelost kunnen worden om de integratie te vergemakkelijken? Is er een noodopvang/hulp waar nieuwkomers altijd en direct een beroep op kunnen doen?
  • De vreemdelingenwet en regelgeving en de uitvoering daarvan wordt uitgevoerd door de IND. Hoe verloopt dit/ zijn er knelpunten, welke kunnen aanpakt worden door de gemeente?
  • Is er een gelijke behandeling voor iedere nieuwkomer ongeacht zijnde burger, vluchteling, gezinshereniger, buitenlandse student, au pair, zelfstandig ondernemer of kennismigrant bij inschrijving/de nodige administratieve handelingen in de gemeente Eindhoven.
  • Hoe te komen tot een snelle afwikkeling van de nodige zaken zodat de nieuwkomer voldoende gereedschap heeft voor een goede start in onze gemeente / plan van aanpak?
  • Wat zou de gemeente Eindhoven in deze kunnen betekenen?