Booming business in Eindhoven

Booming business. Dat is Eindhoven. Het gaat fantastisch goed met de Eindhovense economie. Cijfers waar je u tegen zegt. De bedrijven laten mooie winsten zien en investeerders willen zich graag in Eindhoven vestigingen. Echt iets om trots op te zijn volgens de wethouder.

Ik schaam me echter kapot omdat Eindhoven bij de twee slechtste gemeentes hoort die het in het sociaal domein hebben laten afweten. Gewoon door heel slecht leiderschap van wethouders en ambtenaren en beleidsmakers met onvoldoende kennis van zaken. Onverantwoordelijke keuzes (oprichting van WIJeindhoven) achterkamertjes politiek (de raad wordt niet volledig geïnformeerd) en het veiligstellen van de eigen zeteltjes heeft er mede voor gezorgd dat het crisis is in het sociaal domein.

Het resultaat van de begrotingsbespreking is erg teleurstellend. Temeer om te zien dat ook de oppositie (SP,D66 en Denk stemden tegen) gewoon instemt met de begroting. Maar liefst 8 uur werd er vergaderd. 27 moties en 6 amendementen werden ingediend. Aan het einde van het liedje werd weer bijna alles ingetrokken. Wat een verspilling van energie en tijd. De bespreking van de begroting lijkt steeds meer op een ritueel dansje.

Heel even had ik hoop dat er nog wel iets ging gebeuren. Het OAE had een interpellatiedebat aangevraagd over het sociaal domein (het achterhouden van informatie en het ontbreken van het inzichtelijk maken van de gevolgen van de bezuinigingen voor onze inwoners) maar dat bleek een illusie. Het debat mocht wel plaatsvinden, maar dan wel na het vaststellen van de begroting. Echt ongelooflijk!! Omdat ik fatsoenlijk wil blijven, beperk ik me tot de kwalificatie ongelooflijk. Liever zou ik andere woorden gebruiken. Er kwam dus geen interpellatiedebat omdat het gewoon geen enkele zin heeft om achteraf de wethouder nog eens stevig aan de tand te voelen. Het OAE en D66 lid mevrouw Schreurs verlieten de vergadering. Met deze begroting willen ze niets te maken hebben. Pluim voor hun statement.

Het is Booming in Eindhoven. Inderdaad booming maar dan wel booming in de zin dat het Sociaal domein op ontploffen staat. Ik hoop echt dat de schade meevalt, maar vrees het ergste.

Carla Ter Beek
Lid Brede Beweging LinksOm