Bouw mee met de Brede Beweging LinksOm aan de toekomst

De Brede Beweging LinksOm is een nieuwe lokale linkse politieke partij in Eindhoven. Opgericht,met een duidelijke en andere linkse politiek om de maatschappelijke vraagstukken van deze tijd aan te pakken.

Bouwen aan de toekomst

Onze partij is met twee raadsleden actief in de gemeenteraad van Eindhoven en onze leden zetten zich op verschillende manieren in. Zoals voor een gezonde stad, voor de rechten en een respectvolle en waardige behandeling van bijstandsgerechtigden, voor het basisloon, en voor stadsbrede bereikbaarheid van breedtesport en cultuur. Tevens zetten we ons in voor erkenning en volwaardige toepassing van burgerparticipatie, voor een kleurrijke stad en voor een stad waar jongeren de kansen krijgen om hun eigen leven in te vullen en volwaardig mee te doen.

Met de komst van de rechtse populisten, hebben alle landelijke partijen een stapje naar rechts gezet, in de hoop dat wat succes op hen afstraalt. Klassiek linkse politici dragen nu ook hun steentje bij aan de afbraak van het sociaal denken De politiek die wordt bedreven lijkt vooral probleemmanagement te zijn, waar veel mensen zich moeilijk in kunnen vinden. Wie wacht op een tegengeluid uit de landelijke linker hoek, komt bedrogen uit. Brede Beweging LinksOm verbindt lange termijnvisies en uitgesproken principiële standpunten met oplossingen voor vraagstukken van deze tijd. Zoals het basisinkomen, zelfontplooiing door levenslang leren en een participatiesamenleving waarin iedereen meedoet en al het werk loont.

Actief bij BBL

BBL onderstreept de noodzaak dat we juist weer moeten gaan geloven dat we het systeem kunnen veranderen. Wij nodigen jou daarom uit om actief betrokken te worden. Maak het verschil, help mee om onze politieke beweging op te bouwen.

In maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Hiervoor stellen wij een verkiezingslijst op met een brede afspiegeling van onze stad. Kandidaten kunnen zich daarvoor aanmelden bij het BBL-bestuur via een mail naar info@bbl040.nl.

Samen willen wij het gemeentelijk bestuur hervormen, met meer zeggenschap en controle voor inwoners van onze stad. Een nieuw linkse beweging die stevig inzet en laat zien dat het anders en beter kan. Wij vertalen onze idealen en ambities in concrete oplossingen om een samenleving te realiseren waar iedereen gelijkwaardige kansen en mogelijkheden heeft.

Wij wachten niet op morgen om onze ambitie te realiseren maar starten vandaag met kleine stapjes, om de nieuwe toekomst dichterbij te brengen. Een basis die versterkt wordt doordat we hoop omzetten in een nieuwe realiteit van verbinding, solidariteit en zorg voor de planeet en voor elkaar.