Brainport en Eindhoven Airport⁩

De Brainport agenda is verzonden naar Den Haag.

Stiekem is daarin ook het verzoek tot het vergroten van de geluidsruimte voor Eindhoven Airport opgenomen. Stiekem wordt dus zo ingezet op nog meer vluchten na 2020. Alsof de Alders groei van 18.000 naar 43.000 vluchten nog niet genoeg is!

Dus nog meer geluidsoverlast voor omwonenden?

Dus nog meer slaapverstoring voor kinderen, waardoor hun ontwikkeling wordt geschaad?

Dus nog meer CO2 uitstoot, terwijl die in 2020 al ongeveer gelijk zal zijn aan de totale uitstoot van de stad Eindhoven!

Dus nog meer uitstoot van fijnstof met alle gezondheidsrisico’s van dien?

Dus nog meer zwaveluitstoot als gevolg van de nog steeds gebruikte zwavelhoudende kerosine?

Dus nog meer waardedaling van woningen en bedrijfsgebouwen?

Maar vooral spreekt uit de manier waarop dit nieuwe groeiverlangen in de Brainport agenda is gefrommeld, opnieuw een totale minachting voor de verdere aantasting van het leefklimaat van alle omwonenden. Misschien nog erger is de totale minachting voor de werking van onze democratie. De groeiwens ligt al in den Haag, zonder dat er welk overleg dan ook met omwonenden, hun belangenorganisaties en de randgemeenten heeft plaatsgevonden. En die gaan nu juist gebukt onder de hinder en de overlast die de luchthaven elke dag veroorzaakt.

De suggestie dat de verdere groei van de luchthaven nodig is voor de ontwikkeling van Brainport, kan alleen betrekking hebben op zakelijk verkeer. Anders is het ronduit een lachertje. Het zakelijke vliegverkeer van Eindhoven Airport is nu ca. 16% van het totale aantal passagiers. Zelfs bij een plotselinge verdubbeling is dat met gemak in te passen in de huidige vliegcapaciteit van de luchthaven. Dan is wel een betere sturing op zakelijk verkeer nodig, ten koste van vakantieverkeer en pretvluchten. Deze sturing ontbreekt nu totaal, waardoor de luchthaven zichzelf klem vliegt.

Maar in ieder geval wordt de Brainport ontwikkeling niet gehinderd door de capaciteit van Eindhoven Airport. De enige gehinderden zijn en blijven de inwoners van Brainport.

De door de Fractie van GroenLinks van de Gemeenteraad van Eindhoven in dit verband opgestelde motie, die uiteraard gesteund en ondertekend werd door de Brede Beweging LinksOm, kunt u hier (pdf) vinden.

Namens het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2)
Klaas Kopinga
Wim Scheffers
Voor informatie kunt u mailen naar: beraadvlieghindermoetminder@gmail.com