Brede Beweging Linksom ook in 2018 van de partij

De Brede Beweging Linksom kan door de Eindhovenaren in maart 2018 met het rode potlood worden aangekruist in het stemhokje. De nieuwste lokale fractie heeft besloten om zich ook na deze raadsperiode in te willen spannen voor de samenleving.

De Brede Beweging Linksom (BBL) ontstond eind vorig jaar, nadat Ernest Maas en Patrick van der Voort zich losmaakten van de SP. De BBL bedrijft nieuwe politiek, waarbij democratisering van de samenleving, kleinschalige buurtgerichte aanpak en sociaal denken centraal staan. In het 10-punten programma van de partij staan onder meer ambities op het gebied van een duurzame samenleving, een nieuwe visie op het begrip arbeid, de invoering van een basisinkomen voor iedereen en een op maat gesneden zorgbeleid.

Dromen

Fractievoorzitter Patrick van der Voort is vol vertrouwen waar het gaat om de toekomst en de rol van de BBL daarin. “Wij zijn een partij die durft te dromen, waarin de mens centraal staat en met een open vizier en nieuwe creatieve plannen problemen te lijf gaat.” Frisheid staat hoog in het vaandel, beweert Van der Voort. “We zullen zo veel mogelijk out of the box denken waar het gaat om de aanpak van uitdagingen waarmee de stad kampt. Nieuwe creatieve ideeën aandragen, met verrassende voorstellen komen. Een uitspraak die ons zeer inspireert is namelijk deze van Einstein: ‘We kunnen onze problemen niet oplossen met dezelfde denkwijze, waarmee wij ze in eerste instantie hebben gecreeerd’.”

Aansluiten

Sinds de oprichting van BBL is de nieuwe stem al luid en duidelijk in de raad te horen geweest. Zo kwam de BBL met alternatieven voor de werkwijze van het WerkLeerbedrijf en de hervormingen van WIJ Eindhoven. Volgens Van der Voort is dat ook de aanpak waarmee de BBL zal doorgaan. “Natuurlijk zullen we kritisch zijn als zaken niet deugen. Maar we zijn geen verzetspartij die overal ‘nee’ tegen gaat zeggen. We zullen ondersteunen daar waar we denken dat plannen een vooruitgang zijn, maar vooral alternatieven aandragen daar waar wij verbeterkansen zien.”

Die alternatieven komen voort uit een groeiende achterban die tijdens transparante overleggen hun ideeën over de toekomstige samenleving met elkaar deelt. Met het oog op de deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 nodigt Van der Voort belangstellenden van harte uit zich bij de partij aan te sluiten.