Brede Beweging LinksOm steunt het cultureel/educatief initiatief van Geert en Marleentje

In een informatiebrief laat het Eindhovense college de gemeenteraad weten dat zij besloten hebben tot verkoop van het pand G. Metsulaan 1/1b aan Kiki en Joost. Dit pand is thans in gebruik als woonruimte en broedplaats voor vrije cultuurvormen. Namens Brede Beweging LinksOm stelt Patrick van der Voort het besluit tot verkoop ter discussie. Hiervoor heeft hij via een agenderingsverzoek (pdf) dit onderwerp op de agenda van de raadscommissie vergadering van dinsdag 12 september 2017. Hieronder zijn betoog.

In G. Metsulaan 1/1b wonen Geert en Marleentje en zij voeren hier al vele jaren initiatieven uit als broedplaats voor vrije cultuurvormen. Een initiatief met een grote achterban zoals deze avond te zien was bij de door BBL in de raadscommissie geagendeerde brief van het college over de verkoop van het pand G. Metsulaan 1/1b aan Kiki en Joost. Voor Brede Beweging LinksOm zijn er vele vragen en zorgen omtrent het besluit zelf en het gevolgde proces. Vragen en zorgen die ook leven buiten deze raad zoals we hebben kunnen zien bij de manifestatie zojuist buiten het Stadhuis en de ingezonden brieven en e-mails. In het BBL agenderingsverzoek staan onze overwegingen en concrete vragen aan de wethouder en de fracties. Hieronder deze nog in het kort.

Met betrekking tot het proces en het in co-creatie betrekken van omwonenden en bewoners. Het pand aan de G. Metsulaan wordt al vele tientallen jaren bewoond en gebruikt als basis en broedplaats voor tal van culturele en educatieve uitingen. De huidige bewoners/gebruikers zijn op geen enkele wijze betrokken geweest bij de huidige gemeentelijke plannen voor dit pand. Sterker nog zij hebben een eigen burgerinitiatief gecommuniceerd met wethouder Schreurs die daar in eerste instantie positief op reageerde. Waarom heeft de gemeente hen niet betrokken in de ontwikkelde plannen, geldt de co-creatie ambitie niet voor hen en waarom wordt hun initiatief zo achteloos terzijde geschoven? De schijn wordt gewekt dat de beoogde kopers, Kiki en Joost, een groter belang toebedeeld krijgen dan de huidige gebruikers. BBL ontvangt reacties van bezorgde burgers die zich afvragen welk spelletje hier gespeeld wordt. Om deze zorg weg te nemen willen wij gewaarborgde transparantie in het hele proces. Zowel voor de raad als voor de burgers. BBL stelt verder voor dat de huidige creatieve en culturele gebruikers van het genoemde pand als kandidaat voor het toekomstig gebruik van het pand uitdrukkelijk in co-creatie betrokken worden in de te ontwikkelen plannen en dat hun belangen zwaarwegend meegewogen worden.

Het proces en het ontbreken van een beleidsplan Ecologische Verbindingszone en overkoepelende visie op de ontwikkeling van de gehele Kanaalzone waaronder het Campinaterrein, NRE, Picuskade, Mariënhage, Milieustraat en de relatie met de vernieuwing van de Kanaaldijk-Zuid tot radiaalweg. Terwijl de raad nog in afwachting is van dit beleidsplan Ecologische Verbindingszone en een integrale visie op te ontwikkelen terreinen, confronteert het college de raad met een nieuw project in dit gebied met de verkoop van G. Metsulaan 1/1b en een ontwikkel visie voor dit terrein. BBL is van mening dat deze postzegel strategie geen goed doet aan een ontwikkeling die goed is voor het gebied noch voor de stad. Bovendien worden we zo geconfronteerd met voldongen feiten zonder de gevolgen te kunnen overzien voor de Ecologische Verbindingszone. BBL stelt voor dat daadwerkelijke verkoop pas mag plaatsvinden na discussie en vaststelling in de raad, van het beleidsplan Ecologische Verbindingszone en een integrale ontwikkelvisie voor de te ontwikkelen terreinen NRE, Picuskade, Mariënhage, Milieustraat, en Campinaterrein en de relatie met de vernieuwing van de Kanaaldijk-Zuid tot radiaalweg.

Tenslotte in de stad zijn verschillende plekken waar diverse design/creatieve ondernemers werken. Het ontbreekt aan een overkoepelende integrale visie over de -ontwikkeling en relatie van- deze industrie in en met onze stad. Een visie met daarin een verbinding van het waarom, met het waar, met het wie en waar naartoe.