Brede Beweging Lokaal stopt!

De lokale partij Brede Beweging Lokaal (BBL) gaat niet verder. Dit besluit werd genomen met ruime meerderheid, op een onlangs door de partij gehouden algemene ledenvergadering.

BBL werd in 2014, tijdens de vorige raadsperiode, opgericht door Ernest Maas en Patrick van der Voort. Beiden zaten na hun breuk met de SP voor BBL in de gemeenteraad. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in 2018 kwam de partij één stem tekort voor het behalen van een raadszetel. Helaas voor BBL kwam er geen hertelling van de stemmen. Een meerderheid van de gemeenteraad was hier tegen.

Patrick van der Voort: “Het is jammer en het doet een beetje pijn, maar BBL is niet de beweging geworden die ons voor ogen stond toen wij deze in 2014 oprichtten. Bij de verkiezingen in 2018 steunden bijna 1.600 Eindhovenaren deze visie en de acties van BBL voor een nieuwe politiek van verandering van onderop. Dit aantal was niet voldoende voor een directe zetel, maar wij waren blij met deze steun. Wij gingen door omdat wij meenden dat er voldoende basis was voor BBL om te wortelen en te groeien. Nu een jaar na deze verkiezingen moeten wij constateren dat de basis ontbreekt. Dit gemeten aan de stand van onze beweging zowel organisatorisch, kwalitatief en kwantitatief. Het is allemaal niet voldoende, te weinig. Daarom is het beter te stoppen en ruimte maken om eventuele andere mogelijkheden te verkennen”.

De administratieve en financiële afhandeling van de verdere opheffing is in handen van Ernest Maas, Anke van Hest en Patrick van der Voort. Voor informatie en opmerkingen zal het BBL e-mailadres (info@bbl040.nl) en de Facebook pagina voorlopig nog functioneren.