Carla Ter Beek persoonlijk

Mijn naam is Carla Ter Beek, gehuwd, drie kinderen en woon in Stratum. Ik ben werkzaam geweest als wijkverpleegkundige en de laatste jaren heb ik als personeel- en organisatie adviseur bij verschillende gezondheidszorginstellingen gewerkt. Ik ben 60 jaar en verricht sinds enige jaren geen betaald werk meer. Wel vrijwilligerswerk, als fractieondersteuner van de BredeBewegingLinksOm en als kaderlid voor de vakbond FNV bijvoorbeeld. Ook ben ik lid van de Landelijke Cliëntenraad en ben ik betrokken bij armoedebestrijding. Mijn hart ligt bij het Sociaal Domein: bij de onderwerpen werk, inkomen en zorg.

“Iedereen telt mee in Eindhoven”, we horen het zo vaak. De werkelijkheid is anders. Vooral gezinnen, jongeren en ouderen met weinig inkomen staan er alleen voor, een deel raakt verloren. Dat is al jaren zo en het botst met mijn gevoel voor solidariteit en rechtvaardigheid. Bovendien, als een deel van de bevolking buiten spel staat, dan komt daar alleen maar ellende van.

Ik doe al jaren vrijwilligerswerk om belangen te behartigen van mensen die niet altijd voor zichzelf op kunnen komen. Maar er is zoveel meer te doen en er is zoveel meer mogelijk, zeker nu de economische crisis voorbij is. Daarom heb ik me aangesloten bij het team BBL. Dit team is ambitieus. Dit team wil dat mensen centraal staan. Dat onze inwoners die willen ook echt mee kunnen doen. En ik wil dat ook.

Dit betekent niet dat we ons vóór de Eindhovenaren inzetten. Dat zou arrogant zijn. Erger nog, je maakt dan geen gebruik van de talenten, ervaring en ambities van de Eindhovenaren. We willen sámen met deze gezinnen, jongeren en ouderen aan de slag. Dat betekent samen met hen actief zoeken naar kansen om mee te doen, kansen creëren, kansen grijpen en problemen aanpakken. Kansen op de gebieden van sport, cultuur en evenementen. Kansen op ontplooiing, fatsoenlijk werk en wonen. Kansen om bij te dragen aan wat Eindhoven belangrijk vindt.

Wie wil er niet bij horen? Ik wel, andere Eindhovenaren ook. Laten we daar aan werken. Daar ga ik voor.