Met BBL de diepte in over: zorgen over de zorg in Eindhoven

Met BBL de diepte in over: zorgen over de zorg in Eindhoven

Op een aantal onderwerpen is ons programma niet voldoende, of hebben we er simpelweg meer over te vertellen, en gaan we hierover verder de diepte in. Dit is het negende onderwerp in deze reeks. Dit keer een bijdrage van Carla Ter Beek over zorgen over de zorg. Wat is er veel verandert sinds mijn eerste stappen in de zorg. Helaas niet altijd ten goede. Een van de grote vraagtekens wil ik zetten bij WIJeindhoven. Het…

Read More

Met BBL de diepte in over: het openbaar vervoer

Met BBL de diepte in over: het openbaar vervoer

Op een aantal onderwerpen is ons programma niet voldoende, of hebben we er simpelweg meer over te vertellen, en gaan we hierover verder de diepte in. Dit is het achtste onderwerp in deze reeks. Dit keer een bijdrage van Ernest Maas over het openbaar vervoer. Bij het openbaar vervoer is Eindhoven goed op weg om steeds meer gebruik te maken van elektrische bussen en bij het taxivervoer voorrang te geven aan bedrijven die met elektrische…

Read More

Met BBL de diepte in over: Vrouwenemancipatie nog steeds nodig

Met BBL de diepte in over: Vrouwenemancipatie nog steeds nodig

Op een aantal onderwerpen is ons programma niet voldoende, of hebben we er simpelweg meer over te vertellen, en gaan we hierover verder de diepte in. Dit is het zevende onderwerp in deze reeks. Dit keer een bijdrage van Patrick van der Voort over vrouwenemancipatie. Ieder jaar staan we op 8 maart, de Internationale Vrouwendag, stil bij de positie van de vrouw Sommigen beweren dat gelijkheid tussen man en vrouw al jaren bestaat. Dus waarom…

Read More

Met BBL de diepte in over: Armoede is een hardnekkige realiteit

Met BBL de diepte in over: Armoede is een hardnekkige realiteit

Op een aantal onderwerpen is ons programma niet voldoende, of hebben we er simpelweg meer over te vertellen, en gaan we hierover verder de diepte in. Dit is het zesde onderwerp in deze reeks. Dit keer een bijdrage van Carla Ter Beek over armoede. In Nederland en dus ook in Eindhoven is armoede een hardnekkige realiteit. Mede vanwege deze hardnekkigheid is onafgebroken aandacht voor de bestrijding van armoede belangrijk. Iedereen heeft zo een eigen opvatting…

Read More

Met BBL de diepte in over: Milieu en de luchtkwaliteit

Met BBL de diepte in over: Milieu en de luchtkwaliteit

Op een aantal onderwerpen is ons programma niet voldoende, of hebben we er simpelweg meer over te vertellen, en gaan we hierover verder de diepte in. Dit is het vijfde onderwerp in deze reeks. Dit keer een bijdrage van Ernest Maas over milieu en luchtkwaliteit. Eindhoven kampt al jaren met een slechte luchtkwaliteit. Metingen hebben uitgewezen, dat het op verschillende plaatsen in de stad ‘ongezond’ is om te wonen. Deze slechte lucht heeft diverse oorzaken,…

Read More

Met BBL de diepte in over: Eindhoven Airport

Met BBL de diepte in over: Eindhoven Airport

Op een aantal onderwerpen is ons programma niet voldoende, of hebben we er simpelweg meer over te vertellen, en gaan we hierover verder de diepte in. Dit is het vierde onderwerp in deze reeks. Dit keer een bijdrage van Ben Rekers over Eindhoven Airport. De groei van Eindhoven Airport mag niet worden bepaald door landelijke belangen of groei van Schiphol. Het vliegveld moet dienstbaar zijn aan de ontwikkelingen van de regio. De aantrekkelijkheid van de…

Read More

Met BBL de diepte in over: Veiligheid in Eindhoven, meer dan alleen een gevoel

Met BBL de diepte in over: Veiligheid in Eindhoven, meer dan alleen een gevoel

Op een aantal onderwerpen is ons programma niet voldoende, of hebben we er simpelweg meer over te vertellen, en gaan we hierover verder de diepte in. Dit is het derde onderwerp in deze reeks. Dit keer een bijdrage van Carla Ter Beek over veiligheid. Tegenover veiligheid staat een gevoel van onveiligheid en dat is nu juist erg persoonlijk. De een loopt midden in de nacht alleen door de straat en de ander gaat in de…

Read More

Met BBL de diepte in over: Eindhoven mondiale stad

Met BBL de diepte in over: Eindhoven mondiale stad

Op een aantal onderwerpen is ons programma niet voldoende, of hebben we er simpelweg meer over te vertellen, en gaan we hierover verder de diepte in. Dit is het tweede onderwerp in deze reeks. Dit keer een bijdrage van Patrick van der Voort over Eindhoven mondiale stad. In onze stad werken, wonen en leren mensen uit de hele wereld. Bijna 160 verschillende nationaliteiten telt onze stad. Zij allen brengen hun eigen geschiedenis, cultuur en gebruiken…

Read More

Met BBL de diepte in over: Cultuur

Met BBL de diepte in over: Cultuur

Op een aantal onderwerpen is ons programma niet voldoende, of hebben we er simpelweg meer over te vertellen, en gaan we hierover verder de diepte in. Dit is het eerste onderwerp in deze reeks. Dit keer een bijdrage van Marleentje Tiersma-Weismann over cultuur. Cultuur, in de ruimste betekenis van het woord, is alles dat door menselijk handelen gemaakt is, in tegenstelling tot natuur. BBL neemt het standpunt in dat cultuurbeoefening en -beleving voor iedereen altijd…

Read More