Tijd voor verandering

Tijd voor verandering

Een tekort van meer dan 45 miljoen over 2016. BBL vraagt zich af waarom het college niet beter op de centen van de stad heeft gepast. De zorg en hulp voor de Eindhovenaren die dat nodig hadden, hebben veel geld gekost. En het falende beleid om meer bijstandsgerechtigden naar betaald werk te begeleiden kostte ook miljoenen euro’s meer. De wethouders hebben geworsteld met de opdrachten en overheveling van taken van de regering. En fout op…

Read More

Bijdrage Jaarrekening 2016

Bijdrage Jaarrekening 2016

Tijdens een gecombineerde raadscommissie op dinsdag 11 juli 2017 werd de Jaarrekening 2016 van de Gemeente Endhoven behandeld. Hieronder leest u de bijdrage van de Brede Beweging LinksOm, zoals die door fractievoorzitter Patrick van der Voort werd voorgedragen. Een tekort van vele miljoenen over 2016. En vele vragen uit de stad en bij Brede Beweging LinksOm. Volgens het college waren risico’s en onzekerheden in de afgelopen periode bekend, benoemd en ingeschat, en desondanks toch hebben…

Read More

Hoe de gemeente geld over de balk smijt

Hoe de gemeente geld over de balk smijt

In het Raadsvoorstel Begrotingswijziging Cure (pdf), dat dinsdagavond 4 juli in de raadscommissie werd besproken, vraagt het college de raad akkoord te gaan met de wijziging van de begroting van afvalverwerkingsbedrijf Cure. Impliciet wordt de raad akkoord te gaan met een verhoging van de bijdrage van onze stad aan Cure. Voor Brede Beweging LinksOm vallen bij het gegoochel met al die miljoenenbedragen en met het gigantische tekort op onze gemeentebegroting in ons achterhoofd enkele punten…

Read More

Laks en star college

Laks en star college

Met de opmerking van de VVD dat ‘het Eindhovens college heeft gefaald’ opent de voorpagina van het ED van zaterdag 27 mei 2017. In de eerste zin haalt VVD-er Hans Roozendaal nog eens aan ‘Er wordt niet krachtig genoeg gestuurd’. Tjé, wat een mooie woorden van de partij die het vorige college zelf achter het stuur zat en daar de basis heeft gelegd voor een aantal belangrijke nieuwe ontwikkelingen binnen Eindhoven en die door dit…

Read More

Tegenprestatie in verordening Sociaal Domein Eindhoven? No Way!

Tegenprestatie in verordening Sociaal Domein Eindhoven? No Way!

In de meningsvormende vergadering van dinsdag 30 mei werd het Nieuw Raadsvoorstel technische wijziging Verordening Sociaal Domein (pdf) besproken. Hieronder de bijdrage van de Brede Beweging LinksOm zoals deze door fractievoorzitter Patrick van der Voort werd voorgedragen. Met het opleggen van een tegenprestatie, moeten mensen die buiten hun schuld om geen betaald werk meer hebben, of geen mogelijkheden meer hebben om in hun eigen levensonderhoud te voorzien, dubbel en dwars betalen voor het falen van…

Read More

Burgerinitiatief Herinrichting Boschdijk

Burgerinitiatief Herinrichting Boschdijk

Tijdens de meningsvormende vergadering van dinsdag 30 mei werd het Burgerinitiatief Herinrichting Boschdijk (pdf) door de gemeenteraad besproken. Hieronder staat de bijdrage van BBL die door gemeenteraadslid Ernest Maas werd voorgedragen De initiatiefnemers van dit Burgerinitiatief willen dat de Boschdijk binnen de ring op een gelijksoortige manier wordt ingericht als buiten de ring al het geval is. Veiliger met meer groen en bomen. BBL kan zich hierbij aansluiten en heeft erg veel sympathie voor dit…

Read More

Commissienotitie Toezegging gesubsidieerde banen

Commissienotitie Toezegging gesubsidieerde banen

In de meningsvormende vergadering van dinsdag 30 mei werd de Commissienotitie Toezegging gesubsidieerde banen (pdf) besproken. Hieronder de bijdrage van de Brede Beweging LinksOm zoals deze door fractievoorzitter Patrick van der Voort werd voorgedragen. De Brede Beweging LinksOm vindt dat iedereen die kan en wil werken, recht heeft op een betaalde baan. Wij willen dat zo veel mogelijk mensen aan het arbeidsproces deel kunnen nemen en maatschappelijk mee kunnen doen. Onder het huidige regime is…

Read More

Interview met Omroep Brabant over LPF

Interview met Omroep Brabant over LPF

Omroep Brabant besteedt aanstaande vrijdag aandacht aan deze Eindhovense LPF en hun voorman Rudy Reker. Ook ik werd hierover door Omroep Brabant geïnterviewd. Aanstaande zaterdag is het 15 jaar geleden dat LPF oprichter Pim Fortuyn in Hilversum werd vermoord. Een tragische gebeurtenis, die niet alleen de aanhangers van de LPF schokte. Na de daaropvolgende verkiezingen werd de LPF de tweede partij van Nederland en kwamen zij met 26 zetels in de Tweede Kamer. Nu, 15…

Read More

Opmaat naar agenda Sociaal Domein

Opmaat naar agenda Sociaal Domein

Dinsdagavond 4 april 2017 werd tijdens de meningsvormende vergadering de commissienotitie ‘Opmaat naar agenda Sociaal Domein’ (pdf) met de gekoppelde bijlage ‘Samenvatting opgehaalde input’ (pdf) door de gemeenteraad behandelt. Hieronder leest u de bijdrage van de Brede Beweging LinksOm. Aan de commissie wordt gevraagd input te geven over de geleverde samenvatting. Een samenvatting die wij alleen kunnen omschrijven als ‘vreemd’ en die niet duidelijk maakt waar men naar toe wil. Er wordt in de samenvatting…

Read More

BBL amendement voor cliëntenparticipatie GRWRE haalt geen meerderheid

BBL amendement voor cliëntenparticipatie GRWRE haalt geen meerderheid

Dinsdagavond 21 maart 2017 werd tijdens de gemeenteraadsvergadering het Raadsvoorstel Strategisch plan GRWRE Ergon 2017-2020 en aanpassing Raadsvoorstel van de regeling GRWRE. De Brede Beweging LinksOm wilde dit raadsvoorstel aanpassen middels een amendement (pdf), maar kreeg hier helaas geen meerderheid voor in de gemeenteraad. Uiteindelijk stemde alleen BBL voor het amendement. Hieronder de bijdrage van fractievoorzitter Patrick van der Voort.

Read More
1 2 3 9