Raadsvergadering over IJssportcentrum

Raadsvergadering over IJssportcentrum

Brede Beweging LinksOm is voor breedtesport en daarom fel gekant tegen de dreigende sluiting van het IJssportcentrum. Bovendien hebben we van zo’n 50 insprekers, brieven in de media en verontruste burgers die ons benaderen, tal van argumenten en bezwaren gehoord tegen de voorgestelde sluiting. Tal van mensen en organisaties hebben inmiddels het aanbod gedaan te om helpen om een meer rendabele exploitatie van het IJssportcentrum mogelijk te maken. Bij de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 2 juni…

Read More

Raadsvragen over voorgenomen sluiting ijsbaan

Raadsvragen over voorgenomen sluiting ijsbaan

Er waren 2 avonden voor nodig, om de ongeveer 50 insprekers aan het woord te laten. Deze insprekers gaven hun mening over de onlangs door SP wethouder Van Kaathoven gepresenteerde Sportvisie aan de gemeenteraad. Vooral de in de Sportvisie aangekondigde sluiting van de ijsbaan was bij veel insprekers verkeerd gevallen. Niet alleen waren er de insprekers, maar ook via de media werd op deze voorgenomen sluiting gereageerd. Hieronder waren enkele hooggeplaatste personen uit het bedrijfsleven…

Read More

Brede Beweging LinksOm actief in het Stadhuis

Brede Beweging LinksOm actief in het Stadhuis

Het was afgelopen dinsdag 26 mei, weer flink aanpoten voor onze raadsleden Ernest Maas en Patrick van der Voort. Samen werkten ze hard om de punten van de Brede Beweging LinksOm onder de aandacht te brengen. WIJ Eindhoven en IJssportcentrum Ze startten om 17.00 uur met de raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling over onder andere het voorstel voor Right to Challenge (burgers mogen initiatieven nemen om diensten van de gemeente beter te doen) en de doorontwikkeling van…

Read More

Doorontwikkeling organisatievorm WIJeindhoven

Afgelopen dinsdag 26 mei is in de raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling een memo van wethouder Scholten besproken over de ‘Doorontwikkeling organisatievorm WIJeindhoven (pdf)’. De wethouder had deze memo, met informatie over de onderzochte rechtsvormen en juridische mogelijkheden, aan de gemeenteraad ter discussie aangeboden. Dit met het oog op de gesprekken die nog gevoerd gaan worden met bewoners en WIJteams over de keuze voor een definitieve organisatievorm. Voor de Brede Beweging LinksOm gaat de voorkeur van organisatievorm…

Read More

Massaal protest tegen voorgenomen sluiting ijsbaan

Massaal protest tegen voorgenomen sluiting ijsbaan

Dinsdagavond 19 mei 2015 was er voor het publiek ruimte gemaakt om een reactie te geven op de Sportvisie (pdf), die onlangs door SP wethouder van Kaathoven werd gepresenteerd, maar deze is vooral opgegaan aan bezwaren tegen de geplande sluiting van de ijsbaan. Boos en verontwaardigd werd hier uitgebreid gebruik van gemaakt. Sterker nog, 1 avond bleek niet voldoende. Op dinsdag 26 mei is deel 2 voor mensen die niet nog niet gehoord zijn. Maar…

Read More

Reactie Brede Beweging LinksOm bij het Uitvoeringsprogramma Participatiewet

Reactie Brede Beweging LinksOm bij het Uitvoeringsprogramma Participatiewet

In de raadscommissie Economie en Mobiliteit van dinsdag 21 april stond de Raadsinformatiebrief Uitvoeringsprogramma Participatie 2015 (pdf) geagendeerd. Hieronder leest u de reactie van BBL op deze Raadsinformatiebrief. Brede Beweging LinksOm wil zijn waardering en respect uitspreken voor de inspanningen van dit college om baanlozen te helpen in het vinden van betaald werk. Dit gezegd hebbende willen wij op enkele cruciale punten meer aandacht vragen. 1. Met meer dan 15.000 baanlozen, circa 3000 vacatures en…

Read More

Inspraakavond over sluiten ijsbaan op dinsdagavond 19 mei

Inspraakavond over sluiten ijsbaan op dinsdagavond 19 mei

De hoofdlijnen voor een nieuwe sportvisie 2015-2019 zijn voorgelegd aan de gemeenteraad. Voordat de raad deze bespreekt, wil zij graag uw mening over de sportvisie horen. De raad roept daarom verenigingen, instellingen en Eindhovenaren op om zich als spreker aan te melden voor: Inspreekavond Sportvisie 2015-2019 Dinsdag 19 mei 2015 20.15 uur Stadhuis Aanmelden kunt u tot uiterlijk 18 mei (10.00 uur) via tel. 040-238 25 43 of email gemeenteraad@eindhoven.nl. Geef daarbij aan vanuit welk…

Read More

BBL reactie op ontwerp Programma van Eisen OV concessie

BBL reactie op ontwerp Programma van Eisen OV concessie

Het huidige contract voor het stads- en streekvervoer in de regio Zuidoost Brabant loopt in december 2016 ten einde. Het huidige contract was nog door de Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) vastgelegd. Sinds 1 januari 2015 is deze bevoegdheid overgegaan naar de provincie Noord-Brabant. Het ontwerp Programma van Eisen (PvE) daarvoor is inmiddels door de provincie vrijgegeven voor inspraak. Tot uiterlijk 18 mei 2015 kan de gemeente Eindhoven haar zienswijze op het PvE voor de aanbesteding…

Read More

Na herinrichting Hoogstraat dierenarts moeilijk bereikbaar voor spoedgevallen

Na herinrichting Hoogstraat dierenarts moeilijk bereikbaar voor spoedgevallen

Eind dit jaar wordt er gestart met de herinrichting van de Hoogstraat. De Hoogstraat binnen de Ring wordt ingericht als 30 kilometerzone. De weg krijgt aan weerszijden een fietsstrook in rood asfalt en een middenstrook voor gemotoriseerd verkeer in twee richtingen. Met de herinrichting van de Hoogstraat binnen de Ring wil de gemeente meer ruimte bieden aan voetgangers en fietsers. De herinrichting maakt deel uit van het programma ‘Eindhoven op Weg’, waarbij de gemeente werkt…

Read More

Meedoen is belangrijker dan (w)innen

Meedoen is belangrijker dan (w)innen

Bijdrage Brede Beweging LinksOm bij commissienotitie ‘Aan het werk met de Participatiewet’. Brede Beweging Linksom heeft met belangstelling kennisgenomen van de notitie ‘Aan het werk met de participatiewet (pdf)’ en de vier scenario’s grondig bestudeerd. In de ogen van BBL leiden alle vier de scenario’s niet tot het beoogde doel: structureel en duurzaam meer en brede participatie van alle burgers – al dan niet in de vorm van betaald werk – opdat men een gelukkiger,…

Read More
1 11 12 13 14