Sociaal Domein Eindhoven negatief in het nieuws

Sociaal Domein Eindhoven negatief in het nieuws

“De Eindhovense gemeenteraad stemde in met het verzoek van zorgwethouder Renate Richters van GroenLinks om in april met de sociaal domein-ombudsman te stoppen, zo schrijft Binnenlands Bestuur op 16 maart. Volgens het Eindhovens Dagblad viel het rapport ook niet goed bij de raad” (uit Skipr). Ik had graag gelezen dat BBL in ieder geval nog een amendement heeft ingediend om voor elkaar te krijgen dat de functie van sociaal raadgever (sociaal domein- ombudsman) niet zonder…

Read More

College communiceert niet met bewoners over sanering: BBL wil antwoord

College communiceert niet met bewoners over sanering: BBL wil antwoord

Gemeenteraadsleden hebben de mogelijkheid om dringende actuele zaken aan te kaarten in het vragenhalfuur van de gemeenteraad. Het college dient dan direct te antwoorden. De Brede Beweging LinksOm maakte tijdens de laatste raadsvergadering voor de verkiezingen gebruik van deze mogelijkheid. Dit vanwege de onrust bij de bewoners van Gabriël Metsulaan 1/1b. Op 8 maart 2018 kwamen de bewoners van de Gabriël Metsulaan 1/1b via een journalist van het ED er achter, dat er een brief…

Read More

Kan Eindhoven Airport groeien?

Kan Eindhoven Airport groeien?

Voor de laatste meningsvormende vergadering van dit college, hadden GroenLinks en PvdA opnieuw Eindhoven Airport op de agenda gezet. Zij wilden met de andere fracties in discussie over het proces rondom de toekomstige groei van Eindhoven Airport en de mate van openheid en transparantie rondom dit proces. Hieronder leest u de bijdrage van de Brede Beweging LinksOm. Brede Beweging LinksOm onderschrijft het economisch belang van Eindhoven Airport. Voor ons is wel uitgangspunt dat dit economisch…

Read More

Bijdrage BBL over het Raadsvoorstel Evaluatie pilots second opinion en raadgever sociaal domein

Bijdrage BBL over het Raadsvoorstel Evaluatie pilots second opinion en raadgever sociaal domein

Dinsdagavond 6 maart werd in de laatste meningsvormende vergadering voor de verkiezingen van 21 maart het ‘Raadsvoorstel Evaluatie pilots second opinion en raadgever sociaal domein’ besproken. Dit was tevens de laatste meningsvormende vergadering voor BBL gemeenteraadslid Ernest Maas. Na de verkiezingen zal hij BBL meer op de achtergrond gaan ondersteunen. Hieronder de bijdrage, zoals deze door Ernest Maas werd voorgedragen. De second opinion is sinds april 2017 functioneel en BBL juicht dit toe. BBL staat…

Read More

Cliënten inspraak bij GRWRE-Participatiebedrijf ver te zoeken

Cliënten inspraak bij GRWRE-Participatiebedrijf ver te zoeken

Dinsdagavond 6 februari 2018 werd in de meningsvormende vergadering van de gemeenteraad het ‘Raadsvoorstel Strategisch plan GRWE 2018-2021 en aanpassing GRWRE’ besproken. GRWRE staat voor ‘Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Regio Eindhoven, Ergon’. Hieronder leest u de bijdrage van de Brede Beweging LinksOm. Met dit Strategisch plan van de GRWRE wordt de raad gevraagd akkoord te gaan met gezamenlijk beleid en uitvoering van belangrijke delen van de Participatiewet. Hieronder onder andere de constructie van het Participatiebedrijf en…

Read More

Circulaire economie: breken met waardevernietiging en zinloze verspilling

Circulaire economie: breken met waardevernietiging en zinloze verspilling

Dinsdagavond 6 februari 2018 werd in de meningsvormende vergadering van de gemeenteraad het ‘Raadsvoorstel Plan van Aanpak Circulaire Economie’ besproken. Hieronder leest u de bijdrage van de Brede Beweging LinksOm. Ondanks mooie dingen die ons economisch systeem heeft voortgebracht kenmerkt dit systeem zich vooral door onzinnige verspilling van goederen en grondstoffen en grenzeloze milieuvervuiling. Brede Beweging LinksOm wil het huidige systeem laten groeien naar een systeem waar producten, onderdelen en materialen een zo hoog mogelijke…

Read More

De eerste Gemeenteraadsvergadering van het nieuwe jaar 2018

De eerste Gemeenteraadsvergadering van het nieuwe jaar 2018

Met stadsdichter Jessica Bartels werd met haar gedicht (aan deze tafel) het nieuwe jaar ingeluid op deze eerste Raadsvergadering. BBL had haar stevige inbreng bij de diverse agendapunten. Bij het een na laatste agendapunt (ging over het muziekgebouw) werd door voorzitter (J. Jorritsma) medegedeeld dat het publiek en pers de zaal moest verlaten vanaf nu wordt het een besloten vergadering. De gordijntjes gaan dicht en alleen de raadsleden, griffier en het college bleven achter. Een…

Read More

Jaarverslag Gemeenteraad 2017

Jaarverslag Gemeenteraad 2017

Brede Beweging LinksOm lokaal en sociaal Ook in 2017 kon Brede Beweging LinksOm nieuwe leden welkom heten. Enkelen zijn toegetreden tot de groep fractieondersteuners. Zij ondersteunen de twee BBL raadsleden. Onze leden besloten in 2017 dat BBL als lokale partij deel gaat nemen aan de verkiezingen in maart 2018. Onze fractie ondersteuners draaien nu mee en maken kennis met het raads- of commissiewerk. BBL heeft zich bij het raadswerk sterk gemaakt voor een gezonde stad….

Read More

Uitstel besluiten Sociaal Domein: “elk nadeel heb zijn voordeel”

Uitstel besluiten Sociaal Domein: “elk nadeel heb zijn voordeel”

Het was al weer de derde ronde voor de gemeente raad over het onderwerp aanpassingen in het Sociaal Domein. En het einde is nog niet in zicht. In mei 2017 zou er een te kort zijn van 14,6 miljoen en later in september 2017 bleek dit 40 miljoen. Eindelijk kreeg de gemeente raad van dit college duidelijkheid over de belabberde financiële situatie in het Sociaal Domein. Iedereen in Eindhoven heeft erover gehoord. Veel mensen vinden…

Read More

Uitbreidende nieuwbouw Labrehuis alleen onder voorwaarden

Uitbreidende nieuwbouw Labrehuis alleen onder voorwaarden

Dinsdagavond 16 januari 2018 werd in de meningsvormende avond van de gemeenteraad het Raadsvoorstel tot gewijzigde vaststelling bestemmingsplan III Gestel binnen de Ring 2007 (Labrehuis Boutenslaan) (pdf). Hieronder vindt u de bijdrage van de Brede Beweging LinksOm. Al enkele jaren sleept zich de discussie voort over de nieuwbouw van het Neos-Labrehuis. Belangrijk struikelblok blijkt de zorg voor het behoud van de leefbaarheid van de omliggende buurt zoals door meedenkende buurtbewoners wordt betoogd. Hun zorgen en…

Read More
1 2 3 4 14