Cliënten inspraak bij GRWRE-Participatiebedrijf ver te zoeken

Cliënten inspraak bij GRWRE-Participatiebedrijf ver te zoeken

Dinsdagavond 6 februari 2018 werd in de meningsvormende vergadering van de gemeenteraad het ‘Raadsvoorstel Strategisch plan GRWE 2018-2021 en aanpassing GRWRE’ besproken. GRWRE staat voor ‘Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Regio Eindhoven, Ergon’. Hieronder leest u de bijdrage van de Brede Beweging LinksOm. Met dit Strategisch plan van de GRWRE wordt de raad gevraagd akkoord te gaan met gezamenlijk beleid en uitvoering van belangrijke delen van de Participatiewet. Hieronder onder andere de constructie van het Participatiebedrijf en…

Read More

Circulaire economie: breken met waardevernietiging en zinloze verspilling

Circulaire economie: breken met waardevernietiging en zinloze verspilling

Dinsdagavond 6 februari 2018 werd in de meningsvormende vergadering van de gemeenteraad het ‘Raadsvoorstel Plan van Aanpak Circulaire Economie’ besproken. Hieronder leest u de bijdrage van de Brede Beweging LinksOm. Ondanks mooie dingen die ons economisch systeem heeft voortgebracht kenmerkt dit systeem zich vooral door onzinnige verspilling van goederen en grondstoffen en grenzeloze milieuvervuiling. Brede Beweging LinksOm wil het huidige systeem laten groeien naar een systeem waar producten, onderdelen en materialen een zo hoog mogelijke…

Read More

De eerste Gemeenteraadsvergadering van het nieuwe jaar 2018

De eerste Gemeenteraadsvergadering van het nieuwe jaar 2018

Met stadsdichter Jessica Bartels werd met haar gedicht (aan deze tafel) het nieuwe jaar ingeluid op deze eerste Raadsvergadering. BBL had haar stevige inbreng bij de diverse agendapunten. Bij het een na laatste agendapunt (ging over het muziekgebouw) werd door voorzitter (J. Jorritsma) medegedeeld dat het publiek en pers de zaal moest verlaten vanaf nu wordt het een besloten vergadering. De gordijntjes gaan dicht en alleen de raadsleden, griffier en het college bleven achter. Een…

Read More

Jaarverslag Gemeenteraad 2017

Jaarverslag Gemeenteraad 2017

Brede Beweging LinksOm lokaal en sociaal Ook in 2017 kon Brede Beweging LinksOm nieuwe leden welkom heten. Enkelen zijn toegetreden tot de groep fractieondersteuners. Zij ondersteunen de twee BBL raadsleden. Onze leden besloten in 2017 dat BBL als lokale partij deel gaat nemen aan de verkiezingen in maart 2018. Onze fractie ondersteuners draaien nu mee en maken kennis met het raads- of commissiewerk. BBL heeft zich bij het raadswerk sterk gemaakt voor een gezonde stad….

Read More

Uitstel besluiten Sociaal Domein: “elk nadeel heb zijn voordeel”

Uitstel besluiten Sociaal Domein: “elk nadeel heb zijn voordeel”

Het was al weer de derde ronde voor de gemeente raad over het onderwerp aanpassingen in het Sociaal Domein. En het einde is nog niet in zicht. In mei 2017 zou er een te kort zijn van 14,6 miljoen en later in september 2017 bleek dit 40 miljoen. Eindelijk kreeg de gemeente raad van dit college duidelijkheid over de belabberde financiële situatie in het Sociaal Domein. Iedereen in Eindhoven heeft erover gehoord. Veel mensen vinden…

Read More

Uitbreidende nieuwbouw Labrehuis alleen onder voorwaarden

Uitbreidende nieuwbouw Labrehuis alleen onder voorwaarden

Dinsdagavond 16 januari 2018 werd in de meningsvormende avond van de gemeenteraad het Raadsvoorstel tot gewijzigde vaststelling bestemmingsplan III Gestel binnen de Ring 2007 (Labrehuis Boutenslaan) (pdf). Hieronder vindt u de bijdrage van de Brede Beweging LinksOm. Al enkele jaren sleept zich de discussie voort over de nieuwbouw van het Neos-Labrehuis. Belangrijk struikelblok blijkt de zorg voor het behoud van de leefbaarheid van de omliggende buurt zoals door meedenkende buurtbewoners wordt betoogd. Hun zorgen en…

Read More

BBL steunt amendement ChristenUnie om OZB te verhogen

BBL steunt amendement ChristenUnie om OZB te verhogen

Ook moeilijke keuzes moeten soms gemaakt worden. Dinsdag moest er tijdens de gemeenteraadsvergadering gestemd worden over de wijziging van de OZB tarieven (pdf). De ChristenUnie kwam met een amendement om dit Raadsvoorstel aan te passen en BBL steunde dit als enige andere partij. Hieronder leggen wij uit waarom. Brede Beweging LinksOm begrijpt de zorgen van burgers en bedrijven over de OZB-lasten. Wij zouden niets liever willen dan onze inwoners niet opzadelen met hogere lasten. Maar…

Read More

BBL stemt tegen nieuw bestemmingsplan industrieterrein De Hurk-Croy

BBL stemt tegen nieuw bestemmingsplan industrieterrein De Hurk-Croy

Afgelopen dinsdagavond werd er tijdens de gemeenteraadsvergadering gestemd over het nieuwe bestemmingsplan voor industrieterrein ‘De Hurk-Croy’. Naar aanleiding van de eerder gevoerde discussie in de raadscommissie, kwam BBL met de volgende stemverklaring. BBL is absoluut ontevreden over de gevonden oplossing voor de woonbootbewoners. Al 40 jaar liggen de woonboten hier legaal met huur/erfpacht contracten met de gemeente voor de ligplaats. Collegebesluiten voor een woonboothaven en ligplaatsvergunningen (1984) onderschrijven de legaliteit en door de bewoners verwachte…

Read More

BBL vindt samenspraak en inspraak rond het bouwplan van de Cube aan de Hessen Kasselstraat onvoldoende

BBL vindt samenspraak en inspraak rond het bouwplan van de Cube aan de Hessen Kasselstraat onvoldoende

Tijdens de laatste raadsvergadering van 2017, op dinsdag 19 december, moest er uiteindelijk gestemd worden over het Raadsvoorstel tot verlening verklaring van geen bedenkingen voor het bouwen van 36 studentenstudio’s aan de Hessen Kasselstraat 3 (pdf). Naast BBL stemden alleen het CDA en 2 leden van de PvdA tegen dit voorstel. Hieronder de bijdrage, zoals deze voorgedragen werd door fractievoorzitter Patrick van der Voort. Samenspraak en inspraak zijn voor Brede Beweging LinksOm niet zomaar loze…

Read More

Bewoners Hessen Kasselstraat 3 willen invloed op te bouwen studentenpand

Bewoners Hessen Kasselstraat 3 willen invloed op te bouwen studentenpand

Volgens de nieuwe wet dient de initiatiefnemer (de projectontwikkelaar in deze) de samenspraak en inspraak te organiseren. De gemeente heeft hierin geen rol. BBL constateert dat de benodigde samenspraak en inspraak met bewoners niet voldoende is geweest. De bepaling in de wet dat de initiatiefnemer samenspraak en inspraak dient te organiseren om draagkracht te vinden in de directe omgeving is geen cosmetisch doekje maar wil juist bewoners meer invloed geven op de vormgeving van hun…

Read More
1 2 3 4 5 14