BBL wil duidelijkheid over de bouw van de afvalfabriek van Cure

BBL wil duidelijkheid over de bouw van de afvalfabriek van Cure

BBL heeft raadsvragen (pdf) aan het college gesteld over de bouw van de Renescience afvalfabriek in Acht door de gemeente Eindhoven en Cure. Al langer is het voor BBL onbespreekbaar dat de gemeente zo’n slordige 70 miljoen euro wil gaan investeren in deze private onderneming. Nu blijkt ook nog een subsidie gevaar te lopen en heeft de rechter concurrent Attero in het gelijk gesteld, dat Cure zich niet aan de wettelijke aanbestedingsregels heeft gehouden en…

Read More

Kansen voor culturele basisinitiatieven. Ja of Nee?

Kansen voor culturele basisinitiatieven. Ja of Nee?

Wethouder Schreurs dacht het voor elkaar te hebben. De verkoop van het pand aan de G.Metsulaan 1/1b aan designersduo Kiki en Joost en en passant de verwijdering van de huidige gebruikers en bewoners, Geert en Marleentje. Twee Eindhovenaren die op dit adres, al vele jaren (met huurcontract) wonen en die met hun culturele en educatieve activiteiten een cultureel begrip zijn in Eindhoven. Daarbij heeft zij niet gerekend op de bemoeienis van de raadsfractie van Brede…

Read More

BBL stelt Raadsvragen over de Communicatie met en Ondersteuning van uitkeringsgerechtigden

BBL stelt Raadsvragen over de Communicatie met en Ondersteuning van uitkeringsgerechtigden

Van diverse uitkeringsgerechtigden uit de stad ontving Brede Beweging LinksOm verschillende signalen over gebrek aan voorlichting en informatie, desinformatie en (mis)communicatie met de gemeente. Het gaat om cases waarbij uitkeringsgerechtigden PW een tijdelijke parttime baan vinden en waarbij zij recht blijven houden op (aanvullende) bijstand omdat hun loon onder bijstandsniveau zit. Zo is er op de gemeentelijke website geen informatie te vinden voor uitkeringsgerechtigden PW wat zij moeten doen indien zij een (tijdelijke) parttime baan…

Read More

BBL stelt raadsvragen over de uitvoering van de Participatiewet door de generalisten van WIJeindhoven

BBL stelt raadsvragen over de uitvoering van de Participatiewet door de generalisten van WIJeindhoven

De Brede Beweging LinksOm constateert na een aantal gesprekken, dat de rol van de WIJeindhoven generalist langzaam maar zeker een bredere en andere invulling krijgt. Met breder bedoelen zij, dat de generalist geacht is het proces van de Participatiewet te gaan uitvoeren. Echter het toekennen en het uitvoeren zelf gebeurd uiteraard door de gemeente. Zij merken dat veel generalisten moeite hebben met deze functie verbreding. BBL maakt zich zorgen, dat er gevallen gaan voorkomen waar…

Read More

Beantwoording Raadsvragen over hormoonverstorende verpakkingen

Beantwoording Raadsvragen over hormoonverstorende verpakkingen

Weet u wat voedselfabrikanten allemaal in producten stoppen? Gelukkig zijn zij verplicht om dit duidelijk op de verpakking te zetten. En hier houden de meesten zich meestal wel aan. Maar de verpakkingen dan, zijn die ook oké? Verontruste inwoners van Eindhoven hebben de Brede Beweging LinksOm benaderd over Bisfonol A (kortweg BPA). BPA is een chemische stof die veel in plastic producten zit zoals bodylotions, speelgoed en in verpakkingen voor voedsel zoals plastic flessen en…

Read More

Arbeid zonder loon. Ook in Eindhoven!

Arbeid zonder loon. Ook in Eindhoven!

De FNV heeft een protocol opgesteld over verdringing van bestaand werk en werken zonder loon. De vakbond probeert werkgevers en overheid te overtuigen om dit protocol te ondertekenen en samen actie te ondernemen tegen bestaande praktijken. In Eindhoven zit een ‘in naam links college van PvdA, D’66, GroenLinks en SP’. Je zou denken dat dit linkse college zeker een bondgenoot van de FNV zou zijn op dit terrein en daarom het protocol wel zou ondertekenen….

Read More

Paal en perk aan vergoedingen bestuurders

Paal en perk aan vergoedingen bestuurders

Steeds meer komen te hoge gegunde salarissen en vergoedingen aan bestuurders en directieleden van publieke instellingen in de openbaarheid en onder kritiek. Het maximumsalaris bij publieke instellingen is gekoppeld aan het jaarsalaris van een minister. Dat is €178.000,-. Verschillende gemeenten hebben eerder instellingen gekort op hun subsidies als ze dit maximum overschreden. Bijvoorbeeld de gemeente Den Haag die nu weer subsidies terug vordert van 25 publieke instellingen, vooral in de zorg en de huisvesting. Den…

Read More

BBL stelt aanvullende raadsvragen over de vergunning van de KPN zendmast aan de Croy

BBL stelt aanvullende raadsvragen over de vergunning van de KPN zendmast aan de Croy

Op 8 maart 2016 kwam het college met antwoorden op de raadsvragen (pdf) die de Brede Beweging LinksOm mede namens de omwonenden van de KPN zendmast aan de Croy op 18 januari 2016 had gesteld. Zie hiervoor: BBL stelt raadsvragen over de vergunning van de Croy zendmast. Deze antwoorden waren voor zowel de Brede Beweging LinksOm als de omwonenden erg teleurstellend. Een groot aantal antwoorden riepen zoveel reacties en nog meer vragen op, dat BBL…

Read More

Gemeenten aan zet bij antidiscriminatiebeleid

Gemeenten aan zet bij antidiscriminatiebeleid

Onlangs heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken het ‘Nationaal actieprogramma tegen discriminatie’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor de lokale overheden en de VNG. In het ‘Nationaal actieprogramma tegen discriminatie’ staan duidelijke afspraken en voornemens om de landelijke antidiscriminatie campagne ‘Zet een streep door discriminatie’ lokaal te vertalen en uit te voeren. Dit was voor de Brede Beweging LimksOm aanleiding om via raadsvragen aan het college van Burgemeester en…

Read More

Raadsvragen over het wel of niet verplicht melden van fraude door WIJeindhoven generalist

Raadsvragen over het wel of niet verplicht melden van fraude door WIJeindhoven generalist

De Brede Beweging LinksOm heeft raadsvragen aan het college gesteld naar aanleiding van de discussie die op dinsdag 19 januari 2016 in de raadscommissie Economie en Mobiliteit werd gevoerd. In deze commissie werd de commissienotitie ‘Handhaving Sociaal Domein’ (pdf) bediscussieerd. De bijdrage van BBL leest u hier. Veel partijen hadden vragen en commentaar over rol die de WIJeindhoven generalist moet gaan spelen. Uit de commissienotitie blijkt namelijk, dat wanneer deze generalist tijdens een huisbezoek of…

Read More
1 2 3