Reactie BBL op de commissienotitie Handhaving Sociaal Domein

Reactie BBL op de commissienotitie Handhaving Sociaal Domein

In de raadscommissie Economie en Mobiliteit van dinsdag 19 januari 2016 werd de Commissienotitie Handhaving Sociaal Domein (pdf) besproken. Hieronder vindt u de bijdrage van de Brede Beweging LinksOm. De Brede Beweging LinksOm wil benadrukken, dat fraude in de zin van opzettelijk misbruik niet wenselijk is en bestreden dien te worden met aan de situatie gelinkte middelen. Dat gezegd hebbende vindt BBL dat de wethouder erg zware middelen inzet om zoals hij zegt een preventieve…

Read More

BBL stelt raadsvragen over de vergunning van de Croy zendmast

BBL stelt raadsvragen over de vergunning van de Croy zendmast

Rond de jaarwisseling is door twee omwonenden, mede namens honderden omwonenden, van de KPN zendmast aan de Croy een brief gestuurd aan het college van Burgemeester en Wethouders en aan de gemeenteraadsleden van Eindhoven. In deze brief stelden de omwonenden een aantal vragen rondom de vergunningverlening van deze zendmast, zie ook: ‘Gesjoemel met software rond vergunning Croy zendmast’. Tot op heden hebben zij niets vernomen van het college en hebben zij BBL verzocht hierover raadsvragen…

Read More

Ontspannen, politieke, muzikale eerste nieuwjaarsreceptie

Ontspannen, politieke, muzikale eerste nieuwjaarsreceptie

Dat een nieuwjaarsreceptie van een politieke partij niet saai en eentonig hoeft te zijn, bleek gisteren tijdens de ontspannen, politieke, muzikale eerste nieuwjaarsreceptie van BBL. Het was ook het eerste feestje in het S-Plaza in de Schellensfabriek. Na het schudden van de vele handen en het uitwisselen van de beste wensen, had fractiemedewerker Mathijs een jongleer act. Voorzitter Patrick van der Voort sprak kort zijn dank uit aan alle fractiemedewerkers die het afgelopen jaren samen…

Read More

Gesjoemel met software rond vergunning Croy zendmast

Gesjoemel met software rond vergunning Croy zendmast

Onlangs is gebleken dat bij de vergunningverlening van de Croy zendmast gesjoemeld is met software voor modelberekeningen, op basis waarvan de milieuvergunning is verleend. Met behulp van instellingen in de software zijn de waarden van de veldsterkte berekeningen kunstmatig laag gehouden of zodanig gemanipuleerd, dat de waarden onder de toegestane norm bleven. Klachten van omwonenden, dat gemeten waarden systematisch veel hoger zijn dan de door KPN met software van Aldena berekende waarden, op grond waarvan…

Read More

Eerste nieuwjaarsreceptie Brede Beweging Linksom

Eerste nieuwjaarsreceptie Brede Beweging Linksom

De Brede Beweging Linksom (BBL) houdt op vrijdag 8 januari 2016 voor de eerste maal in haar nog prille bestaan een nieuwjaarsreceptie. Voor bezoekers een uitgelezen kans om met de fractieleden en fractieondersteuners terug te blikken op het afgelopen jaar en het glas te heffen op het komende. De receptie – met livemuziek – is voor iedereen toegankelijk en vindt van 19.30 tot 22.30 plaats in S-Plaza in de Schellensfabriek. De Schellensfabriek is te betreden…

Read More

Dit is BBL – Sanne Rodenburg

Dit is BBL – Sanne Rodenburg

Als geboren Eindhovense gaat de stad en haar bevolking mij aan het hart, daarom zet ik mij sinds begin 2015 in voor de Brede Beweging LinksOm. Vanuit mijn werkervaring (maatschappelijke opvang, sociale dienst, gemeentelijk beleid) en mijn studie (zorgethiek en beleid) houd ik mij vooral bezig met het beleid rond de sociale voorzieningen. Ik onderzoek en schrijf graag, en schuw een innovatieve of experimentele aanpak niet. Respect voor alles wat leeft en luisteren naar iedereen…

Read More

Is dit humor?

Is dit humor?

De Raad van Toezicht van het CKE schrijft in een open brief: “Paul Scholte (RvT en lijstduwer D’66, AL) ondersteunt de D66-fractie in de gemeenteraad. Spelen de wethouder en hij onder een hoed? Hij heeft de wethouder direct laten weten dat hij zich bij dit onderwerp opstelt als CKE’er. En laat nu juist de gemeenteraad de drastische bezuinigingsvoorstellen hebben afgeschoten.”: we weten het nog goed: de voorstellen kwamen uit de koker Schreurs/Thomas van Dalen (D’66)…

Read More

Dit is BBL – Peter Tops

Dit is BBL – Peter Tops

Inmiddels ben ik een halfjaar betrokken bij de Brede Beweging LinksOm (BBL), de jongste politieke partij in de Eindhovense gemeenteraad, maar zeker niet de kleinste! Het ‘linksom’ kijken naar de (globale) maatschappij maar ook naar de alledaagse dingen, is voor mij de laatste jaren toegenomen. Neemt niet weg dat ik mijn BBL pet altijd naar links heb staan en dat is dan ook geen enkel probleem, waardoor ik mezelf scherp’ houdt binnen het politieke spectrum….

Read More

Snapt u het nog?

Snapt u het nog?

Wethouder Schreurs zegt in een artikel in het ED “Ik zal wel uw bezorgdheid (van de gemeenteraad) overbrengen (aan ‘leiding CKE’) en vragen hoe ze er voor gaan zorgen dat onze opdracht wordt uitgevoerd.” Die opdracht luidt dat er voor de zomervakantie een CKE-toekomstplan voor kunst en cultuureducatie moet liggen met een subsidie-aanvraag. In een interne brief aan de medewerkers van het CKE van 26 november 2015 schrijft de Raad van Toezicht: “Wij hebben de…

Read More
1 22 23 24 25 26 37