Na herinrichting Hoogstraat dierenarts moeilijk bereikbaar voor spoedgevallen

Na herinrichting Hoogstraat dierenarts moeilijk bereikbaar voor spoedgevallen

Eind dit jaar wordt er gestart met de herinrichting van de Hoogstraat. De Hoogstraat binnen de Ring wordt ingericht als 30 kilometerzone. De weg krijgt aan weerszijden een fietsstrook in rood asfalt en een middenstrook voor gemotoriseerd verkeer in twee richtingen. Met de herinrichting van de Hoogstraat binnen de Ring wil de gemeente meer ruimte bieden aan voetgangers en fietsers. De herinrichting maakt deel uit van het programma ‘Eindhoven op Weg’, waarbij de gemeente werkt…

Read More

Meedoen is belangrijker dan (w)innen

Meedoen is belangrijker dan (w)innen

Bijdrage Brede Beweging LinksOm bij commissienotitie ‘Aan het werk met de Participatiewet’. Brede Beweging Linksom heeft met belangstelling kennisgenomen van de notitie ‘Aan het werk met de participatiewet (pdf)’ en de vier scenario’s grondig bestudeerd. In de ogen van BBL leiden alle vier de scenario’s niet tot het beoogde doel: structureel en duurzaam meer en brede participatie van alle burgers – al dan niet in de vorm van betaald werk – opdat men een gelukkiger,…

Read More

Schaduwselfie inzending ‘Kiek de zon en straal op BBL040.nl!’

Schaduwselfie inzending ‘Kiek de zon en straal op BBL040.nl!’

Direct kijken in de zon is lastig en ook niet goed voor je ogen, maar wanneer het licht van de zon iets belicht dan wordt dat onderwerp juist mooier en kleurrijker om naar te kijken. Zonder zon zijn er ook geen schaduwen, die kunnen zorgen voor de nodige afkoeling tijdens een warme zomer. Een schaduw die zich ergens overheen werpt, is dus niet per definitie negatief en Lucky Luke heeft dat dan ook bewezen door…

Read More

Met een HBO opleiding 3 maanden schroefjes in plaatjes draaien

Met een HBO opleiding 3 maanden schroefjes in plaatjes draaien

Eindelijk een initiatief in Eindhoven die het gaat opnemen voor gedwongen WerkLeerBedrijf deelnemers Brabant Zuid-Oost. Een instelling, zoals de krant reeds heeft vermeld, te fout voor woorden. HBO-ers tussen criminelen en behandeld worden alsof wij helemaal niets maar dan ook niets betekenden voor onze maatschappij. Casemanagers die niet eens wisten hoe ze hun taak cq dag moesten volbrengen met hun ‘cliënten ‘ en , in mijn geval, wij uiteindelijk maar zelf het heft in handen…

Read More

BBL stemt in met raadsvoorstel Skaeve Huse

BBL stemt in met raadsvoorstel Skaeve Huse

Dinsdagavond heet BBL tijdens de gemeenteraadsvergadering voor het raadsvoorstel Skaeve Huse op bedrijventerrein de Croy gestemd. Over het concept van de Skaeve Huse waren alle fracties het eigenlijk eens. Skaeve Huse is een zelfstandige woonvorm voor mensen met notoir anti-sociaal, overlastgevend woongedrag in hun buurt of wijk. Het concept Skaeve Huse bestaat uit sobere wooneenheden op een plek waar geen andere woningen in de buurt staan en waar de bewoners van de Skaeve Huse in…

Read More

Waarom zijn economie, werk en inkomen heilig?

Waarom zijn economie, werk en inkomen heilig?

Er zijn ernstige bedenkingen over de politieke besluiten die onze maatschappij, het leven en welzijn van alle Nederlanders bestuurt en unaniem voor hen bepaalt. Ons leven en ons welzijn wordt, in de wereld van nu bepaalt door economie en ieders individuele inkomen. Hetzij uit loondienst, hetzij als zelfstandige, hetzij uit een uitkering. Economie, arbeid en inkomen zijn de heilige drie-eenheid waaraan wij ons bestaansrecht en ons welzijn hebben ontleent. De term; ‘loonslaaf’ stond recent nog…

Read More

Boete voor bijstand oma’s die oppassen op hun kleinkinderen?

Boete voor bijstand oma’s die oppassen op hun kleinkinderen?

Zijn bijstandsgerechtigde oma’s die op hun kleinkinderen passen in overtreding? Op 1 april stuurde staatssecretaris Klijnsma haar antwoord naar de Tweede Kamer op vragen van de SP over een bijstandsgerechtigde oma in Amsterdam die beboet werd omdat zij op haar kleinkinderen paste. Haar antwoorden en dit voorval zijn voor de Eindhovense fractie Brede Beweging LinksOm aanleiding om vragen te stellen aan het college. Zo wil de partij weten of soortgelijke voorvallen ook voorkomen in Eindhoven…

Read More

BBL stelt raadsvragen over WIJ-Eindhoven

BBL stelt raadsvragen over WIJ-Eindhoven

Onlangs zijn er in iedere wijk informatiebijeenkomsten georganiseerd door de WIJ-teams van WIJ-Eindhoven. Deze bijeenkomsten werden speciaal voor de bewoners georganiseerd, omdat er sinds 1 januari 2015 veel voor hen is verandert en de meeste bewoners met veel vragen zitten. Ook over WIJ-Eindhoven. Vragen over gezondheid, opvoeding, werk, wonen, vervoer of huishoudelijke ondersteuning worden vanaf nu door de medewerkers van WIJ-Eindhoven beantwoord. Naast een uitgebreide kennismaking willen de WIJ-teams aan de bewoners laten weten hoe…

Read More

Eerste inzending ‘Kiek de zon en straal op BBL040.nl!’

Eerste inzending ‘Kiek de zon en straal op BBL040.nl!’

Bert Vermolen is de eerste inzender van 5 prachtige foto’s met als thema de zon of de zonnebloem. Met deze foto’s dingt Bert mee de hartverwarmende verrassing. Meedoen is gemakkelijk. Stuur een email met uw mooiste kiekje naar info@bbl040.nl en vergeet niet uw naam en telefoonnummer erbij te vermelden. U krijgt van ons een reactie zodra de foto op de site is geplaatst. Inzenden kan tot 15 juni 2015. Op die dag maken we op…

Read More

Debat over WerkLeerBedrijf verzandt in jij-bakken

Debat over WerkLeerBedrijf verzandt in jij-bakken

Het door de Brede Beweging Linksom aangevraagde debat over wantoestanden binnen – en verbetervoorstellen voor – het WerkLeerBedrijf (WLB) verzandde afgelopen dinsdag 31 maart in wat men ook wel jij-bakken noemt. Waar de BBL en Groen Links repten over signalen dat zowel de bejegening van werkzoekenden als het bieden van maatwerk tekort schiet, had wethouder Depla tijdens een werkbezoek heel andere geluiden gehoord. En dus was hij onvermurwbaar in zijn opvatting dat het WLB een…

Read More
1 22 23 24 25 26 27