Relatief

Relatief

Alles wat er nu over het reilen en zeilen in Eindhoven te zeggen valt, verbleekt natuurlijk bij het nieuws over de aanslagen in Parijs. Hoe belangrijk is het dan dat wethouder Depla iets roept over de beleving bij het Werkleerbedrijf, of dat de directeur van het CKE op non-actief wordt gezet omdat hij zich verzet tegen het uitkleden van zijn organisatie? In Bosnie werd er tijdens de oorlog in de jaren 90 van de vorige…

Read More

Koffie

Koffie

Op 7 november bezocht ik de heropening van mijn stamkroeg en vergaderhonk: het bibliotheekcafé in de Witte Dame. Van een examenzaal met enkele formica-tafeltjes veranderde het de afgelopen jaren in een soort La Place-achtige koffiehoek op de bovenverdieping van de bibliotheek. Tijdens de verbouwing zo’n twee jaar geleden, waarbij de bovenverdieping werd afgestoten, konden vaste klanten zoals ik onder de trap bij elkaar schuilen, met een kartonnen bekertje koffie en een zeer beperkt assortiment aan…

Read More

Rapportage enquête WerkLeerBedrijf traject

Rapportage enquête WerkLeerBedrijf traject

Sinds het invoeren van de participatiewet, dienen mensen in en om Eindhoven, die een beroep op de bijstand willen doen, een verplicht traject te doorlopen bij het WerkLeerBedrijf. Hoewel belanghebbende partijen zich lovend uiten, lijken kritische geluiden toe te nemen. Om deze reden lag het verzoek tot een onafhankelijk onderzoek. Sinds enige tijd maken de gemeente Eindhoven en naaste gemeenten gebruik van het WerkLeerBedrijf bij het vorm geven van de huidige participatiewet. De Participatiewet vervangt…

Read More

Scheefwonen voor dummies

Scheefwonen voor dummies

Staan er dan zoveel huizen in Nederland scheef? Rolt de bal van je dochter altijd naar dezelfde hoek van de kamer? Och, valt wel mee, de meeste huizen staan nog mooi recht, het heeft meer met de bewoners te maken. Scheefwonen is wanneer een huishouden in een huis woont dat eigenlijk te duur of juist te goedkoop is voor de bewoners. In het eerste geval, als de woning te duur is lijkt de oplossing zo…

Read More

Cultuur is van ons allemaal

Cultuur is van ons allemaal

Cultuur geeft zin of betekenis aan ons leven. Het laat ook zien wie we zijn, waar we van dromen, wat we belangrijk vinden en hoe we met elkaar om willen gaan. Cultuur staat niet vast maar is veranderlijk, heeft vele vormen en stimuleert ons in ons werk en samenleven. Cultuur vormt ook mensen. Het socialiseert en geeft mogelijkheden onze creativiteit en talenten te ontwikkelen en te versterken. Kunst en cultuur is voor en van iedereen…

Read More

Ombudscommissie Gemeente Eindhoven

Ombudscommissie Gemeente Eindhoven

Bent u als burger of bedrijf niet tevreden over de wijze waarop de gemeente Eindhoven zich tegenover u heeft gedragen? Dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente Eindhoven, die deze in eerste instantie zelf afhandelt op basis van de bepalingen van hoofdstuk 9 van de Algemene Wet Bestuursrecht. De gemeente toetst het gedrag van de betreffende ambtenaar of het bestuur aan de behoorlijkheidsnormen voor de overheid. Deze normen kunnen worden samengevat in de…

Read More

Verhuurdersheffing

Verhuurdersheffing

Och, wat schrok ik toch vreselijk deze week. Die verhuurdersheffing heeft toch wel vreselijke gevolgen, echt schandalig. Nu kunnen de woningbouwverenigingen niet eens hun personeel fatsoenlijk meer betalen. Neem nou de heer M.E, die moet het tegenwoordig doen met een miezerig jaarsalarisje van € 235.517. De grootste woningcorporatie in de regio kan hem niet meer als dat schijntje betalen. Dat is immers maar € 42.517 boven de Balkenende norm, en die kon al zo slecht…

Read More

‘Appen’ tijdens het rijden

‘Appen’ tijdens het rijden

Toen ik laatst aan het fietsen was werd ik door een busje ingehaald waarvan de chauffeur aan het ‘appen’ was. Deze reed langzaam langs me, en botste van de zijkant tegen me aan. De chauffeur merkte het niet eens op. Hierdoor viel ik om, en kwam gelukkig relatief zacht zonder schade in het gras terecht. Naar mijn idee is iemand die niet kijkt tijdens het auto reiden nog gevaarlijker als iemand die te laat reageert…

Read More

Busbanen: liever ten koste van bestaande autowegen dan van groenstroken

Busbanen: liever ten koste van bestaande autowegen dan van groenstroken

Wat een pracht stad is Eindhoven toch ook, lekker veel groen, al is het alleen maar bij de grote wegen die naar het centrum leiden, mooie brede groenstroken die de aandacht toch mooi even afleiden van de ruim voorhanden zijne asfaltstroken. Wie schetst dan ook mijn verbazing toen ik nadat de Veldmaarschalk Montgomerylaan een tijdje was afgesloten ik die weer op mijn fietsje wilde oversteken. In plaats van groen zag ik nu een prachtig blinkend…

Read More

Bijdrage raadsdiscussie Begroting 2016 en MIP 2016 -2019

Bijdrage raadsdiscussie Begroting 2016 en MIP 2016 -2019

De gemeente heeft vanaf dit jaar de verantwoordelijkheid over moeten nemen van het rijk voor beleid en uitvoering op 3 grote beleidsterreinen. We kregen daarvoor wel flink minder geld om het uit te voeren. BBL wil graag onze zorg uitspreken en aandacht vragen voor het volgende. De afgelopen jaren zijn grote aanvullende kortingen op het gemeentefonds ingeboekt zonder dat er sprake was van taakwijzigingen. Bij elkaar bedroegen deze extra kortingen meer dan 1 miljard euro….

Read More
1 27 28 29 30 31 41