Onterecht geïnde boetes bijstand

Onterecht geïnde boetes bijstand

Als samenleving hebben we een vangnet gemaakt voor mensen die niets meer hebben. Vanzelfsprekend mag daar geen misbruik van gemaakt worden. Maar in de fraudewet wordt elk foutje, ook als het uit pure onwetendheid is gemaakt, genadeloos afgestraft. Bovendien is het nog maar de vraag of de investeringen in controle en uitvoering in de strijd tegen bijstandsfraude, zichzelf kunnen terugbetalen. Deze wet uit 2013 deugt niet en is veel te streng. Dat vindt de Brede…

Read More

Wethouder ‘omarmt’ BBL amendementen mantelzorgcompliment

Wethouder ‘omarmt’ BBL amendementen mantelzorgcompliment

De Brede Beweging LinksOm is van mening, dat de inzet van mantelzorgers gemeentelijke steun en waardering verdient. Deze mantelzorgers maken namelijk de beoogde participatiesamenleving tot werkelijkheid. Van een gemeentelijke waardering gaat bovendien een positieve werking uit. BBL staat volledig achter de doelstelling, dat in het raadsvoorstel mantelzorgcompliment staat. Deze gaat uit van het verstrekken van een mantelzorgcompliment als waardering aan zoveel mogelijk mantelzorgers van zorgvragers in de gemeente Eindhoven. Maar in het raadsvoorstel komen we…

Read More

De Lichtstadmarkt

De Lichtstadmarkt

Niet voor het eerst behandelt de gemeenteraad een kwestie, waaruit blijkt hoe het huidige college omgaat met het ‘dingen mogelijk maken’. De Lichtstadmarkt-partners klagen al geruime tijd over miscommunicatie en misverstanden, het niet werkelijk betrekken of niet gehoord worden en een rammelende procesbegeleiding. Wethouder van Kaathoven (SP) wil de Lichtstadmarkt verplaatsen van de huidige locatie op de Demer naar het Catharinaplein. Omdat er op het plein zelf weinig plaats is, wil ze deze markt op…

Read More

Stop TTIP!

Stop TTIP!

Al van gehoord? Heel af en toe komt het Trans-Atlantisch Handels- en Investeringsakkoord (TTIP) in het nieuws. Waarom horen wij zo weinig over dit verdrag dat verstrekkende gevolgen kan hebben voor Nederland en de Europese Unie? Al enkele jaren is dit verdrag in voorbereiding en sinds 2014 wordt er over onderhandeld in Brussel. Het TTIP is een beoogde verdergaande samenwerking tussen de Europese Unie (EU), de Verenigde Staten, Canada en nog een aantal andere landen….

Read More

Bijdrage Kadernota 2016 commissie Economie en Mobiliteit

Bijdrage Kadernota 2016 commissie Economie en Mobiliteit

De Brede Beweging LinksOm was vorige week dinsdag, tijdens de raadscommissievergaderingen over de Kadernota, niet alleen vertegenwoordigd in de raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling, maar ook in de raadscommissie Economie en Mobiliteit. Wat betreft milieu en mobiliteit ging het vooral over het feit, dat Nederland de uitstoot van CO2 snel verder moet terugdringen. Dit heeft een rechter onlangs besloten in een zaak die tegen de staat was aangespannen door milieuorganisatie Urgenda. Deze rechter erkende, dat het uiteindelijk…

Read More

Onze excuses aan buurgemeenten

Onze excuses aan buurgemeenten

De meerderheid in de Eindhovense raad die vliegveld geen haarbreed in de weg legt, was minimaal Vijf raadsfracties vinden dat de groei van het vliegveld wel geremd mag worden om overlast tegen te gaan. Afgelopen dinsdag discussieerde de gemeenteraad van Eindhoven over het Eindhovense standpunt inzake Eindhoven Airport (EA). De kop in de krant was de volgende dag: ‘Ruim baan voor Eindhoven Airport’. De meerderheid die het vliegveld geen haarbreed in de weg legt en…

Read More

Stratumseind bekent kleur

Stratumseind bekent kleur

Het is een donderdagavond eind juni en zo’n 30 personen zijn aanwezig in Kaffe Aloys, waarvan de gemiddelde leeftijd zeker 30+ is. Op het aanwezige podium, met als achtergrond groots het wapen van Eindhoven, zullen deze avond drie sessies plaatsvinden in het kader van de bijeenkomst ‘Anno 2018: Join the revolution’, georganiseerd door ‘de Stratumsepoort’. Dat is een organisatie die Eindhovenaren een online platform aanbiedt om initiatieven en ideeën te delen wat betreft nieuwe horeca…

Read More

Bijdrage Kadernota 2016 commissie Maatschappelijke Ontwikkeling

Bijdrage Kadernota 2016 commissie Maatschappelijke Ontwikkeling

Afgelopen dinsdagmiddag werd na de ingelaste raadsvergadering de Eindhovense Kadernota in vier verschillende raadscommissies besproken. Hieronder de BBL bijdrage van de raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling. WIJeindhoven De Brede Beweging LinksOm is een sterk voorstander van zorg op maat en WIJeindhoven kan daar een goed instrument voor zijn. De verdere ontwikkeling van stichting naar coöperatie op wijkniveau zien wij dan ook graag gebeuren. Daarbij zien wij de autonomie en de betrokkenheid van de wijk en hun bewoners…

Read More

Teleurstellende verrassing D66 over Eindhoven Airport

Teleurstellende verrassing D66 over Eindhoven Airport

Een onverwachte motie van D66 (pdf) werd jammer genoeg geen strobreed in de weg gelegd. In plaats van het beperken van overlast van Eindhoven Airport kan de luchthaven nu doorgroeien. Zo bleek gisteren in de gemeenteraad. Een door de Brede Beweging LinksOm gesteunde motie van GroenLinks (pdf) haalde helaas net geen meerderheid. Deze motie laat weliswaar ook een groei toe, maar minder snel dan 2020, zoals in het huidige Aldersdavies staat. Ook wilde deze motie…

Read More

Uitreiking ‘hartverwarmende verrassing’ aan winnaar fotowedstrijd

Uitreiking ‘hartverwarmende verrassing’ aan winnaar fotowedstrijd

Dat morgen de zon schijnt weten we op zo’n mooie zonnige dag als vandaag allemaal. Daar gaat het dan ook elke dag over in het nieuws. Maar Peter Tops en enkele anderen weten dat de zon morgen schijnt al veel langer en hebben verschillende foto’s ingestuurd voor de BBL fotowedstrijd “Morgen schijnt de zon in Eindhoven.” Een van de door Peter ingestuurde foto’s werd door de jury als mooiste bevonden. Tijdens de eerste Algemene ledenvergadering…

Read More
1 27 28 29 30 31 36