Het Eindhovens Kanaal is van ons allemaal!

Het Eindhovens Kanaal is van ons allemaal!

Op de door de Brede Beweging LinksOm ingediende agenderingsverzoek kwamen ook drie insprekers uit de stad de gemeenteraad toespreken. Hieronder leest u de tekst van Dhr. Struik, die namens Eindhoven Picus NRE sprak. September 1884. Vincent wandelt vanuit Nuenen via de Genneper Watermolen richting het Eindhovens Kanaal. Het landschap is boers. Vincent bekijkt de natuur, ziet hoe de maaier het graan oogst. Zacht wuivende, jonge populieren langs het kanaal kietelen de blauwwitte lucht. De zon…

Read More

Een leefbare en gezonde stad vraagt om visie en durf

Een leefbare en gezonde stad vraagt om visie en durf

Voor de meningsvormende gemeenteraadsvergadering van dinsdag 21 november, startte de Brede Beweging LinksOm via een agenderingsverzoek een discussie om in de raad te komen tot een overkoepelende visie voor de Kanaalzone en een beleidsplan voor de Ecologische Verbindingszone. Hier onder leest u de bijdrage van fractievoorzitter Patrick van de Voort. Wij zijn voortdurend bezig om onze stad leefbaarder, gezonder en veiliger te maken. Meestal gaat dit goed of zijn bijsturingen nodig, soms gaat het niet…

Read More

Pizza Geert: Schreurs triomfeert

Pizza Geert: Schreurs triomfeert

Natuurlijk heeft wethouder Schreurs gelijk en moet raadslid Patrick van der Voort niet zo zeuren. Op vragen van raadslid Van der Voort moet Mw. Schreurs haar werkwijze betreffende de acties en gebeurtenissen rond pizza Geert verdedigen. En dat is niet zo moeilijk. Zeker niet in de high-tech-stad Eindhoven die in de jaren 70 en 80 het kwaliteits- en procesdenken in Nederland flink heeft mede vormgegeven en dus vanzelfsprekend een dergelijk kwaliteitssysteem heeft. Schreurs moet duidelijk…

Read More

Tegen de tegenprestatie

Tegen de tegenprestatie

Als het aan de Brede Beweging LinksOm ligt, komt er net zoals bijvoorbeeld in Amsterdam en Leiden geen tegenprestatie in Eindhoven. Hieronder in het kort waarom we tegen de tegenprestatie zijn. Het gaat erom dat mensen participeren in de samenleving. Een mooie gedachte, niemand uitsluiten, maar mensen helpen om mee te doen. Toch voelt het niet zo als er gesproken wordt over een tegenprestatie. Het gaat er bij een tegenprestatie uiteindelijk om dat mensen iets…

Read More

BBL wil antwoord op vragen rond de bezuiniging op Jeugdzorg en Beschermd Wonen

BBL wil antwoord op vragen rond de bezuiniging op Jeugdzorg en Beschermd Wonen

De Gemeente Eindhoven komt veel geld tekort. Zo wordt er ook bezuinigd op de jeugdzorg, dit met gevolgen voor deze kwetsbare groep. De begroting van 2018 houdt rekening dat door verschillende maatregelen de kosten voor de jeugdzorg flink zullen afnemen. Verwachte opbrengsten in 2017 zijn 0,9 miljoen oplopend naar 6 miljoen vanaf 2018. Wij maken ons zorgen of deze verwachte opbrengst wel reëel is. Temeer daar het aantal jongeren dat een beroep doet op een…

Read More

BBL steunt motie van afkeuring tegen het Eindhovense college

BBL steunt motie van afkeuring tegen het Eindhovense college

Aan het einde van het debat over de begroting kwam de oppositie, op de ChristenUnie na, op initiatief van de VVD met een motie van afkeuring. De Brede Beweging LinksOm steunde deze motie. BBL had al eerder aangegeven, dat de door het college genomen maatregelen om het gat in de begroting te dichten te weinig en te laat waren. Ook had BBL er geen vertrouwen meer in, dat het huidige college hun zaken nog op…

Read More

Bijdrage BBL aan de raadsdiscussie over de gemeentelijke Begroting 2018

Bijdrage BBL aan de raadsdiscussie over de gemeentelijke Begroting 2018

Begroting Eindhoven is gebaseerd op drijfzand. Dit was de kop van een artikel op 25 september uit het ED. Een onverwachte gebeurtenis en die begroting stort als een kaartenhuis in elkaar. En kijk, het onverwachte gebeurt. De bijdragen van het rijk worden minder dan verwacht. BBL heeft in de commissievergadering al de nodige kritiek geuit op deze begroting. En de antwoorden van het college stemden ons allerminst positief. BBL kan nu alleen nog maar de…

Read More

Wie helpt een keertje mee bij Speelcadeau?

Wie helpt een keertje mee bij Speelcadeau?

Bij de opening van de speelgoedbank Speelcadeau heeft de Brede Beweging LinksOm, als cadeautje, een tegoedbon gegeven voor een flink aantal uren inzet voor verschillende klussen bij Speelcadeau. Zo tegen Sinterklaas is er genoeg te doen lijkt ons. Daarom zijn we op zoek naar mensen die op woensdag 22 november van 10.00 tot 12.30 uur mee willen helpen om het binnengekomen speelgoed klaar te maken voor een plekje in de winkel. De eerste paar mensen…

Read More

Bijdrage begroting 2018: ‘Het college faalt en de burger betaalt!’

Bijdrage begroting 2018: ‘Het college faalt en de burger betaalt!’

In een lange meningsvormende vergadering werd dinsdag 31 oktober 2017 de begroting van de gemeente Eindhoven voor het jaar 2018 behandeld. Hieronder vindt u de bijdrage van de Brede Beweging LinksOm. Sociaal domein Wat betreft het sociaal domein is het voor BBL nog niet duidelijk welke kant het college op wil en maken wij ons grote zorgen. Deze begroting maakt wel 1 ding pijnlijk duidelijk: ‘Het college faalt en de burger betaalt!’ Het college is…

Read More

BBL stelt raadsvragen over de inval bij Pizza Geert

BBL stelt raadsvragen over de inval bij Pizza Geert

Op last van de burgemeester heeft de gemeente met een negen man sterk team, bestaande uit ambtenaren Handhaving en Toezicht, Sociale Recherche, brandweer, Kemkes en politie, op woensdag 25 oktober een inval gedaan op de G. Metsulaan 1 en G. Metsulaan 1b. De inval geschiedde onder “het gemeentelijk belang van het houden van toezicht op de naleving van de regels bij of krachtens de Woningwet en de Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht”. Het team werd door…

Read More
1 2 3 4 5 30