Nog meer geld voor Expat voorzieningen

Nog meer geld voor Expat voorzieningen

In het kader van de verdeling van de Regiodeal lees ik toch weer een aanvraag om de dienstverlening te versterken voor partners/kinderen van Expats. In een raadsinformatiefbrief staat: ‘Projecten 2018 De eerste tranche Rijksmiddelen voor 2018 bevat in totaal 39,9 miljoen euro. Zoals u kunt lezen in de brief (pdf) van Regiofonds Brainport BV, zijn in 2018 12 projectaanvragen ingediend. In de tabel geven we de projecten weer waar de gemeente Eindhoven (in meer of…

Read More

Uitnodiging voor een uitdaging. Duizenden kinderen hebben geen stem en gezicht. Hoe kunnen ze bereikt worden?

Uitnodiging voor een uitdaging. Duizenden kinderen hebben geen stem en gezicht. Hoe kunnen ze bereikt worden?

Wie heeft een idee om mee te doen aan de oplossing van sociale knelpunten in de slimme stad Eindhoven. Duizenden kinderen hebben geen stem en gezicht. Hoe kunnen ze bereikt worden??? Als je een suggestie hebt laat die dan aub weten via: Sgv.stichting@gmail.com. Er zijn 7500 kinderen in gezinnen met uitkering (Scan “Armoede onder kinderen in Eindhoven”, 2016) Gezien het feit dat 40% van de armen werkenden zijn, kan het aantal kinderen in armoede zeker…

Read More

Protestmars in Rotterdam tegen flexwerk waren “OUD” en Young United

Protestmars in Rotterdam tegen flexwerk waren “OUD” en Young United

Op zondag 7 oktober maar weer eens de stevige schoenen aangetrokken om mee te lopen in de protestmars tegen het flexwerk. Gewoon omdat ik als “oudje” het schandalig vind dat jongeren zo worden uitgebuit. Ja uitgebuit! Immers over de rug van al de flexwerkers verdienen de werkgevers nog meer geld. Schrijnende voorbeelden van deze vorm van uitbuiting zijn makkelijk te vinden. De negatieve gevolgen van al dat flexwerk zijn ook al lang bekend. (kijk maar…

Read More

Overheden organiseren openbare avond over Eindhoven Airport

Overheden organiseren openbare avond over Eindhoven Airport

Eind 2017 zijn de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Defensie, de provincie Noord-Brabant, de gemeente Eindhoven, de omliggende gemeenten en Eindhoven Airport gestart met een traject om te komen tot een toekomstperspectief voor Eindhoven Airport na 2019. Een eerste stap in dat traject was een analysefase, die inmiddels is afgerond. Op 1 oktober 2018 gaat een Proefcasus van start. De luchthaven wordt daarmee een proeftuin voor de luchtvaart van de toekomst in Nederland. De…

Read More

Nauwelijks enige verbetering voor kwetsbare mensen in Eindhoven

Nauwelijks enige verbetering voor kwetsbare mensen in Eindhoven

Het is bijna niet meer te doen!! Al geruime tijd hou ik me bezig met het  Sociaal Domein. Sinds de invoering van de decentralisatie kijk ik met een kritisch oog naar de gevolgen hiervan. Echt mensen ik wordt steeds pessimistischer over een goede afloop. Ik hou het bij een kleine opsomming van deze week. De WMO. In onze eigen gemeenteraad zijn er partijen die de ingeslagen weg met WIJeindhoven nog steeds prima vinden. Het lijkt…

Read More

Openbare Vergadering georganiseerd door Stichting Ruimte voor huurders en andere belangstellenden

Openbare Vergadering georganiseerd door Stichting Ruimte voor huurders en andere belangstellenden

Op donderdag 6 september 2018 werd aan de Deken van Somerenstraat een vergadering georganiseerd door Stichting Ruimte voor huurders die voor hun ruimte van de gemeente afhankelijk zijn. Aanwezigen waren onder andere het bestuur van de Stichting, een advocaat, een 60 tot 70-tal huurders en een ambtenaar van de gemeente. De gemeente wil de samenwerking met de Stichting, die zij nota bene zelf in het leven had geroepen een kleine tien jaar geleden, verbreken. Zij…

Read More

Solidariteit wordt kapot gemaakt

Solidariteit wordt kapot gemaakt

Zoveel mogelijk mee pakken uit de belastingpot. Grote bedragen, door de afschaffing van de dividendbelasting, zijn voor een paar grote jongens zoals Shell en Unilever weggelegd. Daarnaast zijn er leuke en best goed aantikkende bedragen voor een wat grotere groep zoals de Expats. Deze ontvangen van deze rechtse regering ieder jaar een cadeautje in de vorm van minder loonbelasting. Alles bij elkaar betaald de belastingbetaler voor de expatregeling een luttele 1 miljard Euro per jaar….

Read More

Meet Up over compassie

Meet Up over compassie

Woensdag 12 september was er naar aanleiding van een aflevering van Tegenlicht een Meet Up in het Desginhuis. Ik ben er naar toe geweest. Geïnspireerd door de uitspraken die George Monbiot in die aflevering deed, wilde ik vooral ook luisteren wat anderen hierover te zeggen hebben. Compassie zou een oplossing kunnen zijn. Een oplossing voor wat? Volgens Monbiot heeft vooral door het neo liberalistische gedachtegoed, het individualisme kans gezien om vaste grond onder de voeten…

Read More

Klein lichtpuntje voor inclusieve samenleving

Klein lichtpuntje voor inclusieve samenleving

Het moet gezegd. Eindelijk een kleine overwinning voor al die (arbeids) gehandicapte mensen die afhankelijk zijn van anderen als het gaat over mee kunnen en mogen doen op de arbeidsmarkt. Het is het dan toch gelukt om de staatssecretaris te overtuigen om mensen die vanwege hun handicap niet volledig zelf het minimumloon kunnen verdienen te ondersteunen. De heer Rutte en zijn kornuiten hadden bedacht dat de blinde de lamme wel zou kunnen helpen. Immers de…

Read More

Ik weet ik weet wat jij niet weet. RaRa wat is dat?

Ik weet ik weet wat jij niet weet. RaRa wat is dat?

Bovenstaand zinnetje speelt al een tijdje door mijn hoofd als ik denk aan de halsstarrige weigering van het college om de gemeente raad (en de inwoners van Eindhoven) volledig te informeren over de stand van zaken in het Sociaal Domein en (de bedrijfsvoering van) WIJeindhoven. Wat speelt er dan? Op 8 mei heeft mevrouw Bieshaar (directeur Sociaal Domein) een presentatie gegeven aan het college en haar onderzoek over de stand van zaken in het Sociaal…

Read More
1 2 3 4 5 6 44