College communiceert niet met bewoners over sanering: BBL wil antwoord

Gemeenteraadsleden hebben de mogelijkheid om dringende actuele zaken aan te kaarten in het vragenhalfuur van de gemeenteraad. Het college dient dan direct te antwoorden. De Brede Beweging LinksOm maakte tijdens de laatste raadsvergadering voor de verkiezingen gebruik van deze mogelijkheid. Dit vanwege de onrust bij de bewoners van Gabriël Metsulaan 1/1b.

Op 8 maart 2018 kwamen de bewoners van de Gabriël Metsulaan 1/1b via een journalist van het ED er achter, dat er een brief van het college naar de gemeenteraad is gestuurd met de mededeling dat de grond van hun buitenterrein wordt gesaneerd en dat met spoed. Hierdoor wordt vanaf dat moment de loods achter hun huis niet meer bereikbaar.

De bewoners werden hier enorm door overvallen. Allereerst omdat zij dit via een journalist moeten horen en niet via de gemeente. En wat is hier met spoed, zij weten het niet? Zij vragen zich ook af waarom hun grond nu met spoed gesaneerd moet worden voordat de milieustraat definitief weg is en of zij nu eerdaags gewekt worden door bulldozers die het buitenterrein met de grond gelijk maken?

BBL had al eerder aangekaart dat de communicatie tussen de gemeente en de bewoners stroef loopt, maar om via de pers te horen dat zij met spoed moeten ontruimen is diep treurig. Vreemd is dit ook, omdat de bewoners een verzoek bij de kantonrechter hebben ingediend voor uitstel van ontruiming van de loods. Dit is op 28 februari bevestigd.

Ook heeft de gemeente heeft op 28 november ook een bezwaarschrift van de bewoners ontvangen tegen een inval van een BITE-team. Even later ontvingen zij een brief waarop zij data aan konden geven waarop zij beschikbaar waren voor een hoorzitting (dat hebben zij keurig gedaan) en begin januari kregen ze een brief van de gemeente met de titel ‘Uitstel beslissing’. En nu is het 12 maart en hebben ze nog steeds niets gehoord over een hoorzitting.

Verantwoordelijk D66 wethouder Schreurs verschool zich in haar antwoord achter haar ambtenaren en zei dat wegens het hoge ziekteverzuim verzuimt is om de bewoners op de hoogte te stellen. Opmerkelijk, dat er dan wel een brief naar de gemeenteraad kan. En ook is het bezwaarschrift van de bewoners vanwege ziekteverzuim niet behandeld. BBL is niet tevreden met dit antwoord en overwegen nog om raadsvragen te stellen aan deze wethouder.