Bestuur Vereniging Brede Beweging LinksOm

Het bestuur van de Vereniging Brede Beweging LinksOm bestaat uit:

Voorzitter: Patrick van der Voort
Secretaris: Ernest Maas
Penningmeester: Anke van Hest
Algemeen bestuurslid: Ad van Rooijen
Algemeen bestuurslid: Dennis Grotenhuis

De bestuurders ontvangen geen vergoeding of beloning, er is geen directie en geen personeel. Voor bepaalde professionele diensten wordt er een vergoeding voor werkzaamheden betaald.