De beste wensen voor 2018 van de Brede Beweging LinksOm

Dit jaar staan de wensen voor 2018 op een foto van Pieter Jelles Troelstra, oud fractievoorzitter van de SDAP in de Tweede Kamer, in het kader van 100 jaar kiesrecht. Hij is bekend geworden als de socialistische leider die in november 1918, in navolging van de omwenteling in Duitsland, in Nederland de socialistische revolutie wilde uitroepen.

Na zijn studietijd vestigde Pieter Jelles Troelstra zich als advocaat in Leeuwarden. Hij werd in 1890 lid van de Friese Volkspartij, maar besloot na een lange tweestrijd zijn tijd geheel aan de socialistische beweging te wijden.

(Bron: Wikipedia)