De dag van……

Er zijn heel veel verschillende dagen van… Zo is er een Dag van de Arbeid, een Dag van de Mantelzorg, een Dag van de Verpleging en ook is er een secretaresse dag en een dag van de rechten van het Kind. Ja, als je wil kun je iedere dag wel een bijzonderheid vieren/beleven/herdenken of wat dan ook. Zelf heb ik wel een paar favorieten.

Eentje heb ik onlangs aan mijn eigen rijtje toegevoegd. De Dag van de democratie op 15 september. Naar aanleiding daarvan worden in het hele land verschillende bijeenkomsten georganiseerd onder de noemer de Dag van de Lokale democratie. Als lokale partij kun je op zo’n dag niet thuis blijven dacht ik zo. De aanleiding om zo’n dag te organiseren is misschien bekend want de democratie zoals die nu georganiseerd is in Nederland wordt door veel mensen als achterhaald ervaren. Weinig mensen zijn nog lid van een politieke partij en gestemd wordt er ook steeds minder, dus wie wordt door wie vertegenwoordigd? Er is in de samenleving een misschien wel gezond gevoel van wantrouwen voor politici ontstaan: A zeggen maar B doen. Niet luisteren, te laat informeren, onvolledig informeren. Inspraak en medezeggenschap zijn te lang al dan niet bewust, tegengewerkt.

De overheid trekt zich steeds verder terug en burgers worden geacht steeds meer zelf op te lossen. Een deel van de bevolking juicht deze ontwikkeling toe. De right to challange is een voorbeeld hoe lokale politieke beïnvloeding plaats kan vinden. Ook de nieuwe op handen zijnde omgevingswet kan leiden tot meer zeggenschap over de lokale omgeving. Er is een nieuwe verstandhouding nodig tussen burger en bestuur aldus de VNG.

Op 16 november was in Amersfoort een landelijke bijeenkomst waar wethouders/raadsleden/ambtenaren/commissie leden/griffies en inwoners waren uitgenodigd. Gezien BBL lokale democratie een warm hart toe draagt, wilde ik me graag op deze dag laten informeren over o.a. een nieuw aangekondigd samenwerkingsprogramma Democratie in Actie. Aanmelden kon heel makkelijk via de site. Toen ik dit wilde doen, lukte dit niet. Als inwoner van Nederland had je een raadslid/wethouder/commissielid/griffie nodig. Deze konden een inwoner op hun eigen inschrijving meenemen. Jammer maar hierdoor moest ik dus maar gewoon thuisblijven.

Ik merkte enige teleurstelling dat ik niet kon gaan. Zeker omdat ik echt in de veronderstelling was dat minister Ollongren het meende toen ze onderstaande in een brief* aan de tweede kamer schreef:

“Mensen maken de democratie Een goed werkende democratie is meer dan kaders en wetten. Het gaat om mensen. Mensen maken de democratie. Immers, democratie is een kwestie van doen, een praktijk van continu oefenen, leren experimenteren en innoveren door de deelnemers in de democratie. Daarover gaat het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie: het versterken en vernieuwen van de werking van de democratie, gekoppeld aan inhoudelijke onderwerpen die het leven van mensen raken. Dan gaat het bijvoorbeeld om wonen, zorg, energie of de leefomgeving. Deze maatschappelijke vraagstukken vragen om een versterking van de lokale democratie en het lokaal bestuur”.

Als mensen inderdaad de democratie maken is het misschien toch wel fijn als een simpele inschrijving om aanwezig te kunnen zijn bij de Dag van de lokale democratie voor inwoners goed en makkelijk toegankelijk is.

Ben erg benieuwd of en hoe Eindhoven het samenwerkingsprogramma gaat uitvoeren. Hopelijk worden inwoners echt betrokken.

Carla Ter Beek
Lid Brede Beweging LinksOm

*>www.lokale-democratie.nl/democratieinactie/sites/default/files/2018-07/TK-brief%20-%20Plan%20van%20Aanpak%20Versterking%20Lokale%20Democratie%20en%20Bestuur.pdf