De Lichtstadmarkt

Niet voor het eerst behandelt de gemeenteraad een kwestie, waaruit blijkt hoe het huidige college omgaat met het ‘dingen mogelijk maken’. De Lichtstadmarkt-partners klagen al geruime tijd over miscommunicatie en misverstanden, het niet werkelijk betrekken of niet gehoord worden en een rammelende procesbegeleiding.

Wethouder van Kaathoven (SP) wil de Lichtstadmarkt verplaatsen van de huidige locatie op de Demer naar het Catharinaplein. Omdat er op het plein zelf weinig plaats is, wil ze deze markt op het bordes voor de Catharinakerk plaatsen. Over deze locatie bleek zij geen contact te hebben gehad met het kerkbestuur en deze halen aan, dat het bordes geen geschikte plek voor een markt is. Op zaterdag zijn er vaak bruiloften, begrafenissen en concerten in de Catharinakerk.

De wethouder blijft de gemeenteraad voorhouden, dat het proces en de communicatie prima en volgens de regels is gegaan en dat juist de marktkoopmannen niet of gebrekkig communiceren. Ook blijft wethouder van Kaathoven aanhalen, dat er een unaniem advies ligt van de beleidsadviescommissie.

De Brede Beweging LinksOm mist in heel dit verhaal van de wethouder een samenhangende visie van een aantrekkelijke binnenstad, waarin een concept van de Lichtstadmarkt past. BBL is dan ook van mening dat de Lichtstadmarkt wel degelijk iets toevoegt aan de aantrekkelijkheid van de Eindhovense binnenstad en daarom behouden zou moeten worden. De Lichtstadmarkt geeft een beleving in de binnenstad en zou misschien wel uitgebreid kunnen worden door eens goed naar het concept te kijken en deze wellicht door te ontwikkelen.

BBL vraagt zich dan ook af of hierover wel door de wethouder met de Lichtstadmarktlieden is gesproken en ook over mogelijkheden om het voor hen aantrekkelijker te maken om een verhuizing in overweging te nemen. Wij vinden het dan ook erg teleurstellend hoe zaken gelopen zijn en dat kansen en mogelijkheden niet gegrepen zijn om onze binnenstad een nieuwe impuls te geven. Wij vragen ons af wat de wethouder hieraan wil doen.

Daarom steunde BBL samen met het CDA, de SP, Leefbaar Eindhoven, D66 en de LPF een actuele motie (pdf) van de ChristenUnie waarin men het college oproept om met een nieuw voorstel te komen voor verplaatsing van de Lichtstadmarkt naar een andere locatie in de binnenstad of de huidige locatie te handhaven. Bovendien vroegen de indieners om tot die tijd niet tot verplaatsing over te gaan.

Merkwaardig was, dat toen de wethouder star vasthield aan een verhuizing en dat het hele proces volgens afspraak is verlopen, dat de SP en D66 hun steun aan de motie introkken. Hierdoor had deze motie geen meerderheid meer en in een uiterste poging wist Ko Jansen van de ChristenUnie een toezegging van de wethouder te krijgen om in gesprek te gaan met het kerkbestuur.