De term ‘loonslaaf’ is op iedereen van toepassing

Ik heb ernstige bedenkingen over de politieke besluiten die onze maatschappij en het leven en welzijn van alle individuele Nederlanders bestuurt en unaniem voor hen bepaalt. Ons leven en ons welzijn wordt bepaald door economie en ieders individuele inkomen. Hetzij uit loondienst, hetzij als zelfstandige. Economie, arbeid en inkomen zijn de heilige drie-eenheid geworden waaraan wij allen ons bestaansrecht, en ons welzijn hebben ontleent.

De term; ‘loonslaaf’ heeft mij tot voor kort nooit persoonlijk geraakt omdat ik mijn passie en talent, 28 jaar met veel plezier lang heb mogen, en heb kunnen tonen. Talent, passie en motivatie zijn natuurlijk niet zomaar ineens verdwenen bij het verlies van een inkomen. In die situatie belandt ontneemt de door de overheid opgelegde regelgeving en druk, ieders levensvreugde, ieders recht op bestaan en onmetelijk veel stress voor iedereen. De nu niet werkenden worden bestraft en de nu werkenden zijn zich hiervan (helaas) nog onvoldoende bewust omdat het hen nog niet raakt.

Maar nu de economie en mijn persoonlijke situatie dramatisch veranderd zijn, realiseer ik me dat ‘loonslaaf’ feitelijk op iedereen van toepassing is. Zonder inkomen kun je in onze maatschappij immers niet (over-)leven.

Deze heiligverklaringen van economie, werk en inkomen, hebben geleid tot de schandelijke wijze waarop er momenteel wordt omgegaan met individuen. Van de economie en de wijze waarop het huishoudboekje van ‘de onderneming Nederland’ wordt beheerd, is de burger het slachtoffer. En dat werkelijk op elk sociaal gebied.

Essentiële vragen en feiten over onze huidige maatschappij:

 1. Leven en overleven is nu helaas volkomen onmogelijk zonder een inkomen = geld.
 2. Maar wat is nu eigenlijk werk?? En wat is dan werkloosheid?
 3. Elk individu is gelijk. Elk individu is sociaal en sociaal betrokken. Afhankelijkheid van een inkomen maakt individuen a-sociaal.
 4. Elk individu heeft ontelbare capaciteiten. Elk individu kan die capaciteiten ook vrijwillig/kosteloos aan een ander aanbieden. Maar omdat leven en overleven zonder inkomen onmogelijk is moet daar nu een geldelijke vergoeding tegenover staan.
 5. Zal de onderneming Nederland, door het gestaag afnemen van banen, daardoor binnenkort volledig en uitsluitend door vrijwilligers draaiende gehouden worden?
 6. Het huidige opleggen van ‘verplichte vrijwilligerswerk/dwangarbeid’ in een crisis is de absurditeit van overheids-controle ten top.
 7. Het wordt een individu nu wel of niet ‘gegund’ of iemand wel of niet kan of mag leven en overleven.
 8. oe is het mogelijk dat bankbestuurders zichzelf midden in een crisis, en na de door hen zelf veroorzaakte financiële crisis en economische crisis schaamteloos een salarisverhoging gaven van € 100.000,-?
 9. Hoe komt het er zich steeds meer wanhopige mensen melden bij 112? 01.04.2015 NOS: http://nos.nl/artikel/2027974-politie-steeds-drukker-met-verwarde-mensen.html
 10. Waarom zijn er nooit meer massale protesten tegen de onmenselijke sociale druk en de daaruit voortvloeiende misstanden? De (prestatie-)druk wordt immers continu hoger opgevoerd. Het lijkt erop alsof de ‘loonslaven’ die nu (nog) met een inkomen uit arbeid weten te overleven, te angstig geworden zijn om zich over die algehele en gigantische financieel oplopende druk te beklagen.
 11. Enz. enz. enz.

Fractioneer