Debat bij Fontys over diversiteit in de zorg

Op vrijdag 11 november 2016 had de ‘Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid’ de ‘Dag over diversiteit, verbinding in de zorg’ georganiseerd. Naast diverse workshops over dit thema, was er ook een politiek debat.

Voor een volle collegezaal hielden de VVD, de PvdA, GroenLinks, het CDA, het OuderenAppèl en de Bede Beweging LinksOm een betoog van maximaal 5 minuten, waarna de leerlingen vragen konden stellen. Hieronder de bijdrage van BBL.

fontys_debat_3

Zorg is er voor iedereen en eigenlijk krijgt iedereen er op een of ander moment in het leven mee te maken. En juist een gebied waar iedereen komt, zou je verwachten dat er meer rekening gehouden wordt met de mensen van verschillende afkomst, godsdienst, geaardheid of gender.

Maar vooral in de ziekenhuizen redeneert men, dat de zorg voor iedereen gelijk moet zijn. Op zich is dit een mooie gedachte, maar als je dan kijkt naar de mensen die er komen, dan zie je mensen die allemaal verschillend zijn. Nu weet ik wel, dat het met het huidige zorgstelsel onmogelijk is om iedereen ook verschillend te behandelen. Maar nu is het tegenovergestelde juist doorgeslagen.

Zelf kwam ik enige jaren geleden voor een operatie in het Radbout ziekenhuis in Nijmegen te liggen. Eigenlijk vanaf het moment dat ik binnen kwam, kreeg ik te maken met de beruchte protocollen. Deze protocollen waren duidelijk gebaseerd op mobielere mensen, ik dacht dat het wel zichtbaar zou zijn dat dit bij mij minder het geval was, en moest ik haast met de verpleging in gevecht om van het protocol af te wijken. Men zit zo vast in het volgen van het protocol, dat men niet meer kan of wil luisteren naar de wensen van de individuele patiënten. Dit wordt dan ook vaak weer goedgepraat, dat het anders te druk wordt. Maar in mijn geval zou het juist tijd uitsparen.

fontys_debat_2

Nog een punt waar je de ongelijkheid in de zorg duidelijk tegen komt is bij de ontwikkeling van medicijnen. Nu worden vrouwen behandelt op een manier die het best past bij mannen. Tot 1990 werd medicatie voordat die op de markt kwam uitsluitend op jonge blanke mannen getest. De minister heeft onlangs 12 miljoen euro beschikbaar gesteld voor onderzoeken naar de gezondheidsverschillen tussen man en vrouw. Een vrouw reageert namelijk anders op medicijnen en heeft bij ziektes van andere symptomen.

Ronduit discriminerend vind ik de weigering van homo-seksuele mannen bij de bloedbanken. Voor 2015 mochten zij helemaal geen bloed geven en na 2015 alleen als zij minimaal een jaar geen seks hebben gehad met een andere man. De angst voor aids is hier werkelijk doorgeslagen en dat terwijl ze in Nederland nog steeds op zoek zijn naar 60.000 nieuwe donoren.

En laat ik eens positief afsluiten. Bij enkele verpleegtehuizen zie je een trend waarbij ze wel rekening houden met iemands afkomst of geaardheid. Zo zie je bijvoorbeeld Indische, Joodse en Roze afdelingen of verpleegtehuizen ontstaan. En ik geef toe, de eerste keer dat ik dit hoorde stond ik raar te kijken. Mensen die jarenlang gestreden hebben om deel uit te maken van de samenleving trekken op het eind van hun leven terug op een bepaalde afdeling. Ik kreeg hier meer begrip voor toen ik ging luisteren naar deze mensen. Dat bijvoorbeeld homo-seksuele mannen in andere verpleegtehuizen weer terug de kast in gingen….

En bij die opmerking wil ik het laten….

fontys_debat_4