Durf te dromen…

EINDHOVEN – ‘De crisis heeft sociaal diepe wonden geslagen. Mensen worden met veel problemen opgezadeld. Deze problemen worden met de oude oplossingen te lijf gegaan en die werken niet. We hebben een nieuw soort politiek nodig voor nieuwe oplossingen. Mensen moeten weer vertrouwen krijgen. Durf weer te geloven, geloof in morgen, want morgen schijnt de zon.’

durftedromen05

Aan het woord is Patrick van der Voort, fractievoorzitter van BBL040. Donderdag 26 maart presenteerde hij samen met partijgenoot en collega-raadslid Ernest Maas het partijprogramma “Morgen schijnt de zon”. ‘We zeggen niet dat wij de oplossingen hebben, maar we willen die samen met anderen bedenken. We willen werken aan een nieuwe samenleving.’ Ernest: ‘We willen een socialere politiek. We zijn een beweging en willen met de bestaande partijen een linkse beweging maken.’ Toch is “liberaal” is geen vies woord. Goede liberale plannen worden gesteund.

durftedromen08

In zevenmijlslaarzen loopt gespreksleider Anne van Hest door het uit tien punten bestaand partijprogramma. De soms zware onderwerpen worden afgewisseld met optredens van Eindhovense muzikanten Denvis Disney (Dennis Grotenhuis) & Raoul Flowers, Elco Weitering en Woody Veneman.

Denvis Disney & Raoul Flowers
Denvis Disney & Raoul Flowers

Onder het kopje ‘Arbeid’ wordt uitgebreid stilgestaan bij de kritiek die de partij heeft op het Werkleerbedrijf. BBL constateerde daar al eerder veel problemen, zoals respectloze bejegening en gebrek aan vertrouwen naar de bijstandsgerechtigden toe. De partij bepleit voor een persoonlijkere aanpak in plaats van een traject ‘uit een la trekken’ en ziet graag trajectkeuzes voor de cliënten.

Ferry van den Broek VVD Eindhoven
Ferry van den Broek VVD Eindhoven

Binnenkort presenteert BBL met het Ouderen Appél een plan voor een nieuw soort traject waarbij de talenten van de cliënten beter worden ingezet en deze elkaar onderling kunnen helpen en steunen. Daarnaast wil de partij brainstorm bijeenkomsten organiseren om te kijken hoe op een andere manier met arbeid kan worden omgaan. In de visie van BBL is iedere maatschappelijk relevante activiteit is werk. Zo is mantelzorg ook werk. Het spreekt voor zich dat de partij voor het basisinkomen is.

Niek Rennenberg OuderenAppèl Eindhoven
Niek Rennenberg OuderenAppèl Eindhoven

Een van de andere punten in het programma is het milieu. Om de luchtkwaliteit in Eindhoven te verbeteren zal de uitstoot van uitlaatgassen moet worden teruggedrongen. Daarvoor zullen ook minder populaire oplossingen nodig zijn. Als voorbeeld noemt Ernest het sluiten van de Vestdijktunnel om de doorstroom van verkeer in de binnenstad aan banden te leggen. Een ander idee is het ondertunnelen van de Kennedylaan.

durftedromen01

De luchtkwaliteit kan ook worden verbeterd door meer groen. Er hierbij wordt gedacht aan verticale tuinen, tuinen op platte daken, bomen op balkons en stadslandbouwtuinen. Zo’n stadstuin kan ook zorgen voor het sociale opbloeien van zo’n wijk. De gemeente kan hier stimuleren en faciliteren. Patrick: ‘Stadslandbouwtuinen vind je nu al op tal van plaatsen in Eindhoven. Maar je kunt er zoveel meer uithalen. Wat denk je van een zelfvoorzienend Eindhoven? Durf te dromen!’

durftedromen03

Zeer actuele onderwerpen zijn integratie en veiligheid en het vermeende verband tussen beiden. Volgens BBL bestaat er geen verband tussen integratie en veiligheid. ‘Integratie wordt vaak geassocieerd met assimilatie, en dat werkt niet,’ aldus Patrick,’ Integratie is het ruimte geven aan de andere zodat deze een plek in deze samenleving kan vinden. De problemen waar we mee worden geconfronteerd zijn niet van etnische-culturele maar van sociaal-economische aard: milieu, sociale status en inkomen. Als mensen aan de zijlijn komen te staan kunnen ze ontsporen. ‘Maar je wordt je geen crimineel van een minimum inkomen.’ Discriminatie speelt een essentiële rol. Niet-westerse allochtone jongeren zijn vaker werkeloos als gevolg van discriminatie. Dat premier Rutte stelt dat deze jongeren zich maar moeten invechten noemt Patrick tekenend voor de manier waarop er naar arbeid wordt gekeken.

durftedromen06

Het eerste exemplaar van het kersverse partijprogramma wordt aangeboden aan muzikant Denvis, steunpilaar van het eerste uur.

durftedromen10

Als eerste lid van de vereniging krijgt Sanne Rodenburg een taart aangeboden. Volgens Sanne, binnen de partij actief in de fractieondersteuning, is BBL een partij van dromers “Niet in negatieve maar positieve zin. We wel zo realistisch zijn om in te zien dat er hard gewerkt moet worden om over drie jaar (bij de eerstvolgende verkiezingen) het aantal BBL-raadszetels te verhogen. Natuurlijk ga ik ervan uit dat we dan nog bestaan!! En dromen zal ik ook altijd blijven doen!”

Rob de Kruif