Een goed welkom in onze stad, begint met een goede start

Met hulp van Brede Beweging LinksOm gaat het woensdag 17 mei van start; het gecentraliseerde startpunt voor nieuwkomers die, komend vanuit het buitenland zich in Eindhoven willen vestigen om een nieuw leven op te bouwen. In 2016 ging dit volgens een opgave van de gemeente Eindhoven over circa 5800 personen.

Een goede start volgens ons, betekent dat betrokkene voldaan heeft aan alle verplichtingen die van hem/haar verwacht kunnen worden om zijn leven in Eindhoven goed op de rails te zetten. In veel gevallen betreft het hier zaken als het inschrijven in de BRP/RNI, het verkrijgen van de vereiste verblijfsvergunning, het verkrijgen van het BSN-nummer, het aanmelden bij een zorgverzekering en mogelijke andere verzekeringen (bv. WA) en het aanmelden bij Digid, het aanvragen of wijzigen van de toeslagen bij de belastingdienst enzovoort.

Daarnaast geldt voor een aantal categorie├źn de inburgeringsplicht: buitenlandse partners, die de nationaliteit van een niet EU-land hebben en vluchtelingen, die in het bezit zijn van de verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd. Zij dienen binnen een bepaalde periode het inburgeringsexamen(A2) behaald te hebben. Gebleken is dat niet alle nieuwkomers binnen een bepaalde periode voldoen aan de voor hen geldende verplichtingen. Zo begint niet iedereen aan de inburgeringscursus. Dit geeft overlast, zowel voor betrokkene als voor de samenleving. Er worden dan kosten gemaakt door beiden die in feite vermijdbaar zijn bij een goede start.

Samen met VreemdelingenInformatiePunt heeft BBL, wethouder Richters er van kunnen overtuigen dat een goede start van elke nieuwkomer daarom beter is. Bovendien geven we daarmee aan, dat elke nieuwkomer in Eindhoven welkom is. Wij stelden dat een goede start van de procedure kan zorgen voor veel gedoe en problemen later.

Ons voorstel was simpel en slim tegelijk: maak een gecentraliseerde inschrijving in het Stadskantoor en concentreer die op slechts enkele dagen en tijdstippen. Dit is tegelijk een goed moment om te inventariseren of elke nieuwkomer bekend is met wat van hem/haar verwacht wordt en of er in de uitvoering daarvan problemen opdoemen. Tijdens deze inschrijfmomenten is er iemand aanwezig van het Vreemdelingen Informatie Punt Eindhoven voor 2 zaken:

  1. Is de nieuwkomer op de hoogte van wat hij/zij nog moet doen, wil er sprake zijn van een goede start. Zo niet, dan kan er direct de ontbrekende informatie aangevuld worden.
  2. Als blijkt dat de nieuwkomer daar hulp bij kan gebruiken, dan wordt deze hulp direct geboden of er wordt een vervolgafspraak gemaakt op de locatie van de instelling of als dat mogelijk is, bij de nieuwkomer thuis. Eventueel kan er ook doorverwezen worden naar Wij Eindhoven.

De nieuwe procedure kost geen cent extra. En een bijkomend voordeel is dat op de verplichte inburgering al in een vroeg stadium een totaalplaatje ontstaat van het aantal personen dat verplicht is om in te burgeren.Dit gegeven wordt doorgespeeld naar het Taalhuis, zodat er inzicht ontstaat, door de koppeling van het Taalhuis aan de diverse taalaanbieders, of de nieuwkomer, die we dan met naam en toenaam kennen, al dan niet begonnen is met de verplichte inburgering.

Patrick van der Voort
Fractievoorzitter Brede Beweging LinksOm