Een toekomst met kansen voor ons IJssportcentrum

Op dinsdag 15 maart werd het raadsvoorstel Randvoorwaarden aanbesteding exploitatie IJssportcentrum (pdf) aangenomen door de Raad. BBL stemde tegen! Omdat wij geen vertrouwen hebben in de regie die moet leiden naar een zekere toekomst van het IJssportcentrum. Wij hebben in het hele proces constructieve bijdragen gedaan ten gunste van dit centrum, waar vele duizenden mensen hun breedtesport kunnen beoefenen. En breedtesport en de mogelijkheden om hieraan deel te nemen, staat voor BBL bovenaan.

Samen met het CDA, OAE en VVD dienden we dan ook een voorstel (amendement) in (pdf) dat de (financiële) toekomst van het IJsportcentrum zekerder zou maken. Wij stelden voor dat de nieuwe exploitant van het IJssportcentrum, de mogelijkheid zou krijgen, om meer dan de toegestane evenementen te organiseren. Voor meer inkomsten, om het IJssportcentrum open te kunnen houden. Maar wel onder voorwaarden: alleen indien dit echt financieel noodzakelijk zou zijn, rekening houdend met de kwetsbaarheid van de Genneper Parken en in overleg met de gemeente en de gebruikers.

Zowel het Regieteam IJssportcentrum als het Kernteam IJssportverenigingen hadden aangedrongen op zo’n verruiming van de evenementen mogelijkheden. Voor BBL was dit voorstel erg belangrijk. Wij luisteren naar wat de experts en gebruikers ons adviseren en we geven een ondubbelzinnig signaal dat wij het IJssportcentrum open willen houden.

De wethouder, niet gehinderd door visie, reageerde afwijzend op het voorstel. Daarbij verwees zij naar regeltjes en voorschriften en de in het verleden niet gebruikte evenementenruimte door de gemeentelijke exploitanten. Haar partij, de SP, klopt zichzelf op de borst en lijkt zich meer bezig te houden met het oppoetsen van het imago van hun wethouder.

Deze houding herinnerde ons weer aan de afschuwelijke manier waarop de wethouder zo’n driekwart jaar geleden het IJssportcentrum naar de sloop wilde brengen. We weten allemaal nog hoe, dankzij de druk van ijsfans, sporters en raadsfracties, het werk over gedaan moest worden met als doel “hou het IJssportcentrum open”.

Door deze druk kregen de gebruikers van het centrum en experts die de IJshal een warm hart toedragen een grotere invloed en inbreng. Met name dankzij hen is een weg naar een oplossing gevonden om het IJssportcentrum open te kunnen houden. In hen hebben wij vertrouwen en willen wij bouwen aan een toekomst met kansen voor ons mooie IJssportcentrum. De wethouder daarentegen kan nog steeds niet vol overtuiging zeggen dat het IJssportcentrum open blijft. Deze houding en de afwijzing van bovengenoemd voorstel was voor ons cruciaal om tegen de Randvoorwaarden aanbesteding exploitatie IJssportcentrum te stemmen.

Patrick van der Voort
Fractievoorzitter Brede Beweging LinksOm