Eindhoven de Slimste

Veel burgers vinden de slogans over Eindhoven een initiatiefrijke manier om Eindhoven te typeren. Zo zijn er slogans als: Eindhoven de Sociaalste, Eindhoven de gelukkigste, Eindhoven de gekste (dan vooral tijdens Carnaval gebruikt), en natuurlijk Eindhoven de slimste.

Over die laatste kan sterk getwijfeld worden. Als het op juridisch gebied aan komt blijkt Eindhoven toch niet de slimste te zijn. Was daar in het verleden al de huurovereenkomst aangaande het Muziekgebouw (deze kan nog steeds niet worden herzien en kost ons Eindhovenaren nog steeds duizenden Euro’s per jaar). Ook de huurovereenkomst met de bewoners van Gabriel Metsulaan lijkt niet helemaal correct te zijn, en het hele gedoe met het Orgelplein was ook een hele dure vergissing. Verder wordt er in spanning afgewacht wat al de bezwaarschriften in het kader van de WMO zullen brengen. En dan nu weer een vergissing in het kader van de Stichting Cultuur.

Het blijkt dus dat ook hier weer fouten gemaakt zijn. Dit kwam boven water omdat de bibliotheek bezwaar had gemaakt in verband met het verminderen van de subsidie door de Stichting Cultuur. De rechter deed onderstaande uitspraak: “Verder is de rechtbank van oordeel dat de Algemene subsidieverordening van de gemeente Eindhoven in dit geval niet als wettelijk voorschrift kan dienen, omdat die verordening alleen aan het college van burgemeester en wethouders van die gemeente de bevoegdheid toekent om subsidie te verstrekken”.

Ongetwijfeld zal dit niet het laatste gevalletje zijn. Nee als het over het juridische ambtenaren apparaat gaat kan de slogan Eindhoven de Slimste maar beter even niet gebruikt worden.

Carla Ter Beek
Lid Brede Beweging LinksOm