Eindhoven financieel fossielvrij

De indieners van het burgerinitiatief Eindhoven fossielvrij vinden het maatschappelijk onverantwoord om nog een financiële link te hebben met de fossiele industrie. Het initiatief wil bereiken dat de gemeente de fossiele industrie niet meer spekt met subsidies en opdrachten en juist meer investeert in duurzame industrie.

Brede Beweging LinksOm ondersteund dit burgerinitiatief volledig want het burgerinitiatief valt naadloos binnen de visie van BBL. Wij pleiten namelijk voor ‘zorg voor onze aarde’, wat wil zeggen dat alle maatregelen die nodig zijn om de kwaliteit van natuur en milieu te handhaven en te verbeteren door ons worden ondersteund.

Het drastisch inperken van het gebruik van fossiele brandstoffen is zo’n maatregel. Fossiele brandstoffen bevatten koolstof. Doordat wij dit nu gebruiken als brandstof komt de koolstof vrij in de atmosfeer als een flinke hoeveelheid extra CO2 in de lucht. Dat merken we in de lucht in Eindhoven die sterk vervuilt is. Het college heeft inmiddels enkele nodige maatregelen genomen om deze vervuiling te meten en terug te dringen. Dit burgerinitiatief vult aan waar het college gaten heeft laten vallen, namelijk de financiële afhankelijkheid.

Grote milieurampen zijn er in het verleden geweest door ongelukken met deze fossiele brandstoffen en bij de winning hiervan ontstaat eveneens grote schade voor mens en milieu.
BBL wil dan ook de indieners ondersteunen en met hen samenwerken om onze stad financieel fossielvrij te maken.

COMMENTS

 • Aad Vermeulen

  Vreemd verschijnsel, het burgerinitiatief Eindhoven fossielvrij. Op hun site lees ik alleen dat er 325 handtekeningen zijn opgehaald.
  Handtekeningen bedoeld om Eindhoven fossielvrij te krijgen. Er wordt gesuggereerd dat Eindhoven de fossiele energiesector zou steunen, daar is mij niets van bekend. Als er bedoeld wordt dat Eindhoven meer initiatieven moet ondersteunen om alternatieve energiebronnen te ontwikkelen lijkt me dat een ander verhaal.
  Als BBL de lijn van fossielvrij wil ondersteunen zal ze even goed bij zichzelf te rade moeten gaan. Het algemene verhaal is dat we CO2 uitstoten en dat daardoor de aarde opwarmt. We moeten er dus alles aan doen om die uitstoot te verminderen. Los van of dit allemaal waar is, heeft de regering besloten tot een energieakkoord om dit binnen bereik te krijgen. Wat niet zo vaak verteld wordt wordt dat de rekening voor dit energieakkoord neergelegd wordt bij de minst draagkrachtigen via extra energiebelasting en een steeds omhooggaande OPD (Opslag DuurzameEnergie). Die OPD gaat in de vorm van subsidie naar windmolenenergie die tot nu toe geen enkele bijdrage heeft geleverd aan vermindering van CO2. Als je de gevolgen van dit beleid wilt zien, kijk dan naar Duitsland. Het hardst gegroeid in duurzame zonne- en windenergie, maar ook de hoogste rekening voor energie. Geen CO2-reduktie, maar toename . 400.000 huishoudens die van het energienet zijn afgesloten omdat ze het niet meer kunnen betalen.
  Ik mag aannemen dat BBL deze weg niet in wil slaan en niet ongefundeerd gaat roepen dat Eindhoven fossielvrij moet worden, terwijl er geen alternatieven zijn op korte termijn.

  • Hallo Aad,
   Nee, BBL roept nooit iets ongefundeerd. Bij dit burgerinitiatief gaat het om de financiële afhankelijkheid van de fossiele energiesector. Dus geen opdrachten of subsidies naar instellingen of bedrijven die een link hebben met de fossiele industrie.
   Bovendien gaat het bij de fossiele industrie meer dan alleen om de CO2 uitstoot. De laatste dagen staat de krant vol over de luchtvervuiling in Eindhoven, waar het verbranden van fossiele brandstoffen een belangrijke oorzaak van is. Er moet nu echt iets gebeuren en dat wordt niet alleen door BBL geroepen, maar door tal van wetenschappers. Wij weten dat op korte termijn dit niet of moeilijk te realiseren is, maar er moet een start gemaakt worden en wij blijven streven naar een fossiel vrij Eindhoven. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor jou en de toekomstige generaties.

 • Aad Vermeulen

  Ik lees in het eerste artikel toch echt dat door het verbranden van fossiele brandstof er meer CO2 in de lucht komt, en dat merk je in Eindhoven door de luchtverontreiniging. Daar worden toch een paar zaken door elkaar gehaald.
  Luchtverontreiniging in Eindhoven heeft niks te maken met CO2, dat is geen giftig gas. Het heeft te maken met oa stikstofdioxide en fijnstof. Roep dan niet dat Eindhoven fossielvrij moet worden. Aangezien de afhankelijkheid van fossiele brandstof de komende 30 jaar niet veel zal veranderen roep je eigenlijk dat we voorlopig niets kunnen doen aan die luchtkwaliteit.
  Dat kan wel en daar moet zeker iets aan gebeuren. Je zou kunnen denken aan een verbeterde infrastructuur om de binnenstad aurovrij te maken. Elektrisch vervoer van stadsbussen en taxis in de binnenstad. Mogelijkheden om vanuit een buitenring goedkoop en snel elektrisch vervoer naar de binnenstad te organiseren. Hiervoor zijn best wel ideeen op te zetten en uit te voeren.
  Hier moet je zeker op korte termijn op inzetten. Maar het heeft weinig te maken met een fossielvrij Eindhoven.

  • Hier zetten we zeker binnen kort termijn op in. Lees het onlangs gepubliceerde artikel op E52; https://e52.nl/bereikbaar-eindhoven-voor-een-gezonde-stad/ . Maar hier zetten we niet alleen op in. Als je er nu al vanuit gaat, dat de komende 30 jaar de stad afhankelijk blijft van fossiele brandstoffen, dan zien we dit bij BBL anders. Woningen worden nu al aangepast en de eerste appartementencomplexen zonder gas zijn een feit. Hier moeten we op doorzetten, te beginnen in Eindhoven. En niet alleen voor de CO2, maar ook het roet, fijnstof en ultra-fijnstof en inderdaad stikstofdioxyde. Dit gaat de eerste 10 jaar waarschijnlijk niet lukken, maar een termijn van 20 jaar moet wat BBL betreft haalbaar zijn om Eindhoven fossielvrij te krijgen.

 • Aad Vermeulen

  Ik denk dat de boodschap nog niet duidelijk is overgekomen. In Nederland is een energieakkoord gesloen om de doelstellingen van duurzame energie in 2020 te halen. Daarna moeten de doelstellingen voor 2025 gehaald worden.
  Omdat Nederland kiest om via windenergie deze doelstellingen te halen gaat de voorlopige prognose betekenenen dat ieder huishouden de jaarlijkse energierekening met ruim 1000 E ziet stijgen per jaar. Om volgende doelstellingen te halen kan dit gaan oplopen tot E 8000 per jaar.
  Investeringen in Windenergie gaan de komende jaren oplopen tot een veelvoud van wat Deltawerken, JSF, Betuwelijn. Noord-Zuidlijn, Fyra en Flevolijn ooit bij elkaar gekost hebben. De kosten worden rechtstreeks afgewenteld op de lagere en middeninkomens. Het netto-resultaat voor de CO2-emissie zal 0 zijn, omdat de Co2-rechten die met de windenergie vrijkomen verkocht gaan worden aan landen die daarmee bruinkool- of steenkoolcentrales gaan laten draaien.
  Daarom is het zo belangrijk dat een linkse politieke partij een dergelijk energieakkoord afwijst. Roepen dat Eindhoven fossielvrij moet worden bevestigd alleen maar dit energieakkoord. Dit energieakkoord zorgt voor een niet eerder gekende overdracht van geld van gewone burgers naar ondernemers die de subsidieruiven op kosten van ons weten leeg te vreten.

  • Het blijven inzetten op fossiele brandstoffen is desastreus en eindig. Desastreus voor milieu en luchtkwaliteit en het raakt simpelweg op. Het door jou bedoelde energieakkoord is niet perfect en het is zelfs te betwijfelen of het haalbaar is. Maar het zet wel stappen in de goede richting. Wel ben ik het met jou eens, dat de gewone burger zoals het er nu naar uit ziet de rekening gaat betalen. Daarom roepen de meeste linkse partijen al jaren, dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. En jouw doom-scenario wat betreft de energie rekening is onzin. Steeds meer woningen zijn door zonnepanelen en aardwarmte totaal onafhankelijk van leveranciers aan het worden. Ook woningcoöperaties sluiten hierbij aan. Een trend die wij overigens ook toejuichen en ondersteunen. Kortom, BBL ziet de toekomst zonder fossiele brandstoffen zonniger in.

 • Aad Vermeulen

  Mijn geschetste doemscenario is niet zo maar een doemscenario. Het is een doorberekening van als we in 2050 alle energie opwekken met wind- en zonne-energie. Dat het onzin is ben ik met je eens, daarom moeten we die weg niet inslaan.
  Helaas is het zo dat je fossiel-opgewekte elektriciteit niet zo maar 1:1 kunt vervangen door wind- of zonneenergie. Dat heeft te maken met het simpele feit dat wind niet altijd waait en zon ’s nachts niet schijnt en in de winter matig. Je zult dus altijd backups achter de hand moeten houden.
  Opslag voor zonnenergie voor dag/nachtritme is wel mogelijk, maar gaat je op dit moment met een Tesla powerwall een 8000 Euro extra kosten. Voor seizoensopslag gaat dat naar schatting 280.000 Euro kosten per huishouden. Dus geen haalbare optie.
  Onafhankelijkheid van leveranciers is voor een doorsnee gezin daarom verre van haalbaar. Aardwarmte wordt op dit moment oa door Brabant Water onderzocht. Kosten per proefboring kunnen oplopen tot 20-30 miljoen Euro. Schiet je raak dan is er veel terug te verdienen, schiet je mis is de investering weg. Aardwarmte lijkt voorlopig alleen rendabel te maken door grootgebruikers als tuinders.
  Laten we dingen onderzoeken en testen op hun mogelijkheden. Laten we vooral kijken naar energievormen van de toekomst en daar investeren in onderzoek.
  Maar bijv. inzetten op een de middeleeuwse techniek van windmolens, een oude technologie die nauwelijks verbeterd kan worden, is het weggooien van miljarden euro’s. Euro’s die door de burger opgehoest moeten worden.

 • Aad Vermeulen

  Enkele jaren geleden heb ik bij Post.nl gewerkt. Zogenaamd om werkervaring op te doen. Zwaar werk in de avond- en nachturen. Eerst 2 maanden met behoud van uitkering, daarna voor 1025E per maand. Daar heb ik Roland leren kennen, 56jaar, sterke vent, altijd goedgehumeurd.
  Zat eerst in de bijstand, inwonend bij zijn vader die toen al last had van een slechte gezondheid. Bij een controlre van de sociale dienst naar zijn woonsituatie heeft ie hen ivm de toestand van zijn vader de toegang ontzegd. Gevolg stopzetting van zijn uitkering. Hij wil niets meer met de sociale dienst te maken hebben en pakt al het werk aan dat hem aangeboden wordt.
  Vandaar onze ontmoeting bij Post.nl en later bij diverse projecten van Ergon groen, plansoendienst en reiniging.
  Ik was hem even uit het oog verloren, maar kwam hem laatst onderweg tegen. Was op weg naar een sollicitatie bij BrabantWater. Het ging om een project proefboring aardwarmte. Half uur later kwam ie terug. Kon veel verdienen, maar heeft ondanks dat de baan niet geaccepteerd. BrabantWater biedt alleen banen aan voor 6 dagen per week, 10 uur per dag Voor deze nieuwe baan in de groene energie heeft Ronald vriendelijk bedankt. Ik hoop dat het nog goed gaat met zijn vader.

  • Ook wij hopen dat het goed gaat met Ronald en zijn vader. Maar dit heeft overigens niets met het burgerinitiatief te maken,maar met mensonterende werkomstandigheden. Ik stuur dit door naar de BBL ondersteuners die ook actief zijn in de vakbond om dit uit te zoeken.

 • Aad Vermeulen

  Klopt, ik heb dit ook in het verkeerde topic geplaatst. Ik houd hier in de blogs alles bij, dus ook al oudere die mn over het werkleerbedrijf gaan.Ook de bijdrage over Gascogne valt onder dit onderwerp. Daar had dit beter geplaatst moeten worden. Excuus voor de verwarring

 • Aad Vermeulen

  Afgelopen zaterdag werd ik wakker, keek naar buiten en had direkt zin om weer terug te duiken in bed. Grauw, mistig koud dat zag ik uit mijn raam. Ik was toch direkt benieuwd hoe het met onze gewaardeerde oosterburen ging. Om 7.15 nog geen gegevens. 10.15u wel gegevens maar niet hoopvol. Pas om 14.00u kreeg ik de gegevens binnen van de hoogste zonnestand. 3.3GW (Gigawatt) door zonnepanelen, ongeveer evenveel met wind. Het is de nachtmerrie van iedere Duitser, waarvoor ze een eigen naam aan de literatuur hebben toegevoegd: die Dunkelflaute. Samenvoeging van Dunkel en Windflaute, geen zon, geen wind.
  Met het hoge aandeel hernieuwbare energie in Duitsland betekent dit op zo’n winterse sombere dag geen energie van zon en wind. Opgesteld vermogen zonneenergie in Duitsland is 40GW, wind ongeveer hetzelfde.
  Gelukkig voor onze buren wordt dit opgevangen door het inschakelen van voornamelijk gascentrales, deels door steenkool- en bruinkoolcentrales.
  Maar wat gaat er gebeuren als we de fossiele brandstof gaan uitfaseren? Dan moeten we het hebben van reserves op dagen dat de wind niet waait en de zon niet op onze zonnepanelen komt.
  In september won Elon Musk een weddenschap met de Australisch regering dat ie in 100 dagen een megabatterij in Zuid-Australie kon bouwen. Hij heeft de weddenschap gewonnen en insiders zeggen dat ie daar 50 miljoen Euro heeft uitgespaard ( niet op tijd, dan krijgen jullie hem voor niks). 50 miljoen voor een accu van 129MW.
  Ik heb al eens voorgerekend wat het voor een huishouden kost om elektriciteit op te slaan, nu wordt het menens. Nu pak ik even mijn rekenmachientje om een Dunkelflaute in Duitsland van zeg 10 dagen te voorkomen met accu-opslag van Tesla.
  Overigens is zo’n Dunkelflaute van 10 dagen niet ondenkbaar, januari 2017 had Duitsland er al een.

  60Gw per dag x 10 dagen maakt 600GW. Met een accu van 129MW heb je dan 4650 van dergelijke accu’s nodig. Kosten 232 miljard Euro. (60GW is het dagelijks verbruik van Duitsland op een rustige dag)

  Als j e nu nog steeds gaat roepen dat alles fossielvrij moet zijn binnen 10 jaar trek ik mijn conclusies. Dan ga ik doen wat ik die zaterdag ook al van plan was. Verwarming uit, terug onder de wol en nog eens nadenken over de oplossing die grote bruine beer al heeft gevonden. De komende maanden met genoeg voedsel in mijn hol blijven. Ik zie jullie volgend voorjaar weer.

Leave a Comment

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.