Eindhoven financieel fossielvrij

De indieners van het burgerinitiatief Eindhoven fossielvrij vinden het maatschappelijk onverantwoord om nog een financiële link te hebben met de fossiele industrie. Het initiatief wil bereiken dat de gemeente de fossiele industrie niet meer spekt met subsidies en opdrachten en juist meer investeert in duurzame industrie.

Brede Beweging LinksOm ondersteund dit burgerinitiatief volledig want het burgerinitiatief valt naadloos binnen de visie van BBL. Wij pleiten namelijk voor ‘zorg voor onze aarde’, wat wil zeggen dat alle maatregelen die nodig zijn om de kwaliteit van natuur en milieu te handhaven en te verbeteren door ons worden ondersteund.

Het drastisch inperken van het gebruik van fossiele brandstoffen is zo’n maatregel. Fossiele brandstoffen bevatten koolstof. Doordat wij dit nu gebruiken als brandstof komt de koolstof vrij in de atmosfeer als een flinke hoeveelheid extra CO2 in de lucht. Dat merken we in de lucht in Eindhoven die sterk vervuilt is. Het college heeft inmiddels enkele nodige maatregelen genomen om deze vervuiling te meten en terug te dringen. Dit burgerinitiatief vult aan waar het college gaten heeft laten vallen, namelijk de financiële afhankelijkheid.

Grote milieurampen zijn er in het verleden geweest door ongelukken met deze fossiele brandstoffen en bij de winning hiervan ontstaat eveneens grote schade voor mens en milieu.
BBL wil dan ook de indieners ondersteunen en met hen samenwerken om onze stad financieel fossielvrij te maken.