Eindhovense VVD Burgemeester pleitbezorger voor regeling van 1 miljard

Even op de koffie bij de werkgeversbond om Hans de Boer van VNO-NCW op te halen en dan de chauffeur naar Den Haag laten rijden. De ontvangstkamer was prettig gekoeld, het was per slot van rekening de warmste 28 mei ooit sinds de telling. Het persoonlijke welkom door verschillende tweede Kamerleden was allerhartelijkst.

Dat een burgemeester zich specifiek inzet voor een zaak mag toch wel bijzonder genoemd worden. Maar het gaat dan ook echt ergens over. In Den Haag heeft men bedacht dat expats – en Eindhoven heeft er enkele – voortaan wel met wat minder extraatjes bedeeld kunnen worden. Een expat verdient meer: gemiddeld kosten ze zo’n 2,5 tot 3 keer zoveel als een ‘gewone’ werknemer. Dit wordt betaald door de werkgever, maar rekent dit natuurlijk door in de prijs, dus de afnemer van het product betaald het hogere salaris. Het hoge salaris wordt door de expat als vanzelfsprekend gezien. Daarnaast ontvangen de expats nog een leuk cadeautje van de Nederlandse overheid. De expats maken gebruik van een expatregeling: over 30% van hun inkomen betalen ze geen loonbelasting. Door de regeling ontvangt de Belastingdienst op jaarbasis 1 miljard Euro minder inkomsten. De regeling gold eerst gedurende de eerste 10 jaar van hun verblijf in Nederland, later terug gebracht tot 8 jaar en nu dan het voorstel om dit terug te brengen naar 5 jaar.

Ja, hoor echt schandalig, dit kan gewoon niet. Zo iets moet de burgemeester gedacht hebben. Hier moet ik toch echt een uitzondering voor maken, even geen neutrale en boven de partijen staande politiek voor mij, nee de expat moet beschermd worden en verdient een goede stevige vertegenwoordiging. Bovendien zo’n onderonsje met Hans is ook altijd gezellig. Toch!

Ontdek de verschillen: Poolse loodgieter verdient straks evenveel als Nederlandse collega

Al 14 jaar lang word ik als Poolse arbeider minder betaald dan mijn Nederlandse collega. Al over 2 jaar is het zover dan krijgen we hetzelfde salaris net als onze Nederlandse collega’s. Eindelijk gelijk loon voor gelijk werk. We hebben hier dus lang voor moeten vechten, maar we zijn blij dat er positieve vooruitzichten zijn. Dit zou zo maar een reactie kunnen zijn van werknemers uit Midden- en Oost- Europa. Helaas geldt dit nog niet voor de vrachtwagenchauffeurs. Die zullen nog moeten wachten. Hopelijk komt er snel een positief akkoord.

Hé misschien kan onze burgemeester nog eens naar Den Haag afreizen, mooi kop boven een artikel:

Eindhovense VVD burgemeester als pleitbezorger naar Den Haag voor gelijk loon voor gelijk werk buitenlandse vrachtwagenchauffeur

Samen met Han Busker van de FNV reizen per trein naar Den Haag. Lijkt mij een strak plan.

Noot: twee berichten op dezelfde dag gelezen die zo op het eerste oog niet veel met elkaar te maken hebben. Echter als je het tot je door laat dringen veelzeggend zijn. Als reden voor de belastingverlichting van de expats wordt gegeven: de hoge huren die expats moeten betalen in de vrije huursector en de kosten van internationaal onderwijs voor hun kinderen. Als reden voor de voorstellen gelijk werk voor gelijk loon: verdringing en uitbuiting tegen gaan. Met de voorstellen zijn niet alleen de lonen over twee jaar gelijk; maar ook (onfrisse/kwaadaardige) ondernemers kunnen ook niet langer reis-, huur- en onderhoudskosten inhouden. Ze moeten die apart vergoeden en moeten ook zorgen voor adequate voorzieningen: niet een luizig stapelbedmatrasje op een piepklein kamertje.

Carla Ter Beek
Lid Brede Beweging LinksOm