Er valt weer wat te kiezen op 20 maart

Op woensdag 20 maart kunnen we weer stemmen. Bijna ongemerkt komen deze verkiezingen dichterbij en in de lokale media moet je goed zoeken, wil je hier iets over vinden.

Niet als het aan de vrijwilligers van BBL ligt. Deze zijn al volop bezig om lokale maar ook regionale verkiezingsborden te voorzien van ‘Code Oranje’ posters. Zoals eerder gemeld, steunt BBL de nieuwe partij ‘Code Oranje lijst 16’ en kiest voor Verandering van Onderop.

Vier leden van Brede Beweging Lokaal uit Eindhoven staan op dan ook op deze kieslijst. Dit zijn Marleentje Weismann (14), Peter Tops (16), Peter Struik (12) en Patrick van der Voort (9).

Meer informatie: www.wijzijncodeoranje.nl/brabant