Fakkel van Alle tijd

Van Alle tijd
Een Fakkel
Voor vrede en vrijheid
Tegen misdaad onder een deken
Van schijnheiligheid en witte waarden
Brekend,
Normen vervagend,
Woorden die vrijheid
Prenten op kleur
Vlammen die vrijheid
Traanloos en tot bloedens toe
Degraderen tot gruwel maskers
Die voorboden schreeuwen van
Wat ooit was
Maar nimmer meer zou komen

Geef niet toe, pak de Fakkel
Van Alle tijd en geef die door

Nare woorden die degraderen en
Wit verheffen
Volksdeel tot aartsvijand aangewezen
Werpen schaduwen voor onontkoombare rampspoed
Onwetende nonsens
bovenal angsten aanjagend
Breken stemmen
Scheppen haat
Maakt verblinde mannen en vrouwen
Die gelijk pionnen en
Populair bij tirannen
Schreeuwen voor één maat
Voor allen

Geef niet toe, pak de Fakkel
Van Alle tijd en geef die door

Een Fakkel van Alle tijd
Voor vrede en vrijheid
Steun voor samen leven
Kleurloos en maatloos
Vieren we diversiteit

Patrick van der Voort
Eindhoven december 2016