FNV krijgt gelijk van De Nederlandse Bank: Door Flexwerk maken bedrijven meer winst maar blijven alle lonen achter

Soms geloven mensen je niet. Dan willen mensen eerst hard bewijs zien van anderen. Nu ook door De Nederlandse Bank bewijs geleverd wordt, dat door flexwerk alle lonen achter blijven, gaat er hopelijk iets veranderen aan die doorgeslagen flexibilisering.

Vakbond FNV vecht al jaren tegen de a sociale flexibilisering van de arbeidsmarkt. Ook de Brede Beweging LinksOm heeft zich meer dan eens uitgesproken over dit vreselijk ondermijnende fenomeen. Ondermijnend voor de inkomenszekerheid van hard werkende mensen. Ondermijnend voor de onderhandelingspositie van flexwerkers. Er is immers minder baanzekerheid, waardoor mensen minder sterk staan in de onderhandelingen over het salaris. Een ander ondermijnend effect, waar mensen misschien niet zo gauw aan denken, is dat ook vaste medewerkers last hebben van de grote flexibele schil. Deze groep moet concurreren met werkers in de flexibele schil, die over het algemeen goedkoper zijn.

Een cadeautje van de overheid aan werkgevers is dat flexwerkers makkelijker zijn te ontslaan als gevolg van juridische en fiscale verschillen. Een ander cadeautje aan werkgevers zijn de zzp-ers. Als een opdrachtgever het minimumloon betaald aan een zzp-er, scheelt het deze werkgever 40 % in de loonkosten. Ja, dan wordt het je door de overheid wel heel simpel gemaakt om te kiezen.

Daarom tijd voor een fundamentele verandering van de arbeidsmarkt: minder flex en meer vaste banen, fatsoenlijke tarieven voor zzp-ers en flexwerk voor werkgevers duurder maken.

BBL vraagt zich af hoe het zit met het flex gebeuren bij onze eigen gemeente? De gemeente is natuurlijk ook gewoon zelf een werkgever en zal ongetwijfeld een visie hebben over flexwerk. Hopelijk wil de gemeente deze eens delen met ons. Hoeveel medewerkers hebben een flexcontract?. Ook uitzendkrachten meetellen en andere ingehuurde werkkrachten. Hopelijk maakt de gemeente geen gebruik van zzp-ers die voor een minimumloon werken, want dat zou toch echt al te erg zijn. Wij willen ook een goede onderbouwing waarom mensen een flexcontract hebben.

Gezien het feit dat deze groep van medewerkers vaak minder verdienen en/of er andere arbeidsvoorwaarden voor hen gelden, lijkt het BBL een goed idee om deze groep financieel te compenseren.

De bovenstaande vragen heeft BBL inmiddels door middel van raadsvragen aan het college van Burgemeester en Wethouders gesteld. Deze vragen kunnen jullie hier (pdf) lezen. De antwoorden zal ik met jullie delen, zodra deze er zijn.

Carla Ter Beek
Nummer 2 kieslijst Brede Beweging LinksOm

Bron: Digitale nieuwsbrief personeelsnet