Gasconge Thuis doet bedenkelijke uitspraken over deelnemers witte-werkster project

Gasconge Thuis klaagt in het ED van 7-10-2017 over o.a. de vrijblijvendheid van bijstandsgerechtigden die deelnemen aan het witte-werkster project. BBL wil hier graag een andere gedachte tegenover zetten.

Er zijn uiteindelijk 82 deelnemers aan het project. Hiervan ontvangen er 27 een tweede tijdelijk contract. Vraagje aan deze mevrouw: weet u wat er met de 55 andere deelnemers gebeurd? Inderdaad, ze gaan weer terug de bijstand in. Ik ben trouwens benieuwd wat mevrouw Raaijmakers tegen de 55 weggestuurde mensen heeft gezegd.

Voor wie levert het project iets op en wat dan? De gemeente heeft tijdelijk minder uitgekeerd aan uitkeringen, dus dat is als winst te beschouwen. Gasconge heeft 9 maanden lang 55 goedkope arbeidskrachten gehad. Rijk of arm, iedereen kon gebruikmaken van de regeling om met subsidie huishoudelijke hulp te ontvangen. De rijke inwoners hebben dus een meevallertje gehad. Dan de deelnemers aan het project, daar is het toch allemaal voor bedoeld, mensen een kans geven om weer actief deel te nemen aan de betaalde arbeidsmarkt.

Wat voor winst hebben de deelnemers behaald? Waarschijnlijk alleen frustratie omdat na 9 maanden inzet er niet eens een verlenging van het contract af kan. Een voorspelling doen voor de overgebleven 27 deelnemers? Juist ja, geen vast contract hoor. Waarom zou Gasconge dit doen? Die heeft hier geen belang bij. Veel liever heeft men opnieuw een lading mensen zodat de subsidiekraan blijft lopen.

Nee, fraai is het niet. Klagen over de inzet van mensen, doen alsof mensen makkelijk nee kunnen zeggen tegen een baan, via een krantenartikel vragen om mensen een sanctie op te leggen en bovendien en passant ook nog min of meer een sneer naar Wijeindhoven uitdelen. Nee dit getuigt niet van gedrevenheid om mensen verder te helpen.

Mevrouw Raaijmakers zoekt nu de publiciteit omdat er een grote kans bestaat dat het witte-werkster project geen vervolg krijgt. Dit omdat de gemeente de Huishoudelijke Hulp Toelage gaat stoppen.
Ze zet hierbij in op meerdere gebieden om de subsidiekraan toch te laten lopen. Enerzijds door deelnemers op een bepaalde manier af te schilderen en door Wijeindhoven aan te sporen de vermeende vrijblijvendheid aan te pakken door sancties op te leggen.

BBL is een groot voorstander om mensen een kans te bieden om uit de bijstand te komen, echter Gasconge heeft tot nu toe van de 82 deelnemers slechts 27 mensen een tweede contract gegeven. Een heel mager resultaat voor de prijs van in totaal €353.000,-. BBL stelt dan ook voor te stoppen met dit geldverslindende project. Het levert voor mensen die een duurzame baan willen niets op.

C. Ter Beek
BBL Fractieondersteuner