Gedupeerden werkwijze Werkleerbedrijf en Sociale Dienst blij met actie tegen wantoestanden

Een van de gedupeerde bijstandsgerechtigden C., vertelde zijn schokkende verhaal aan BBL. En via hem kwamen nog anderen met hun nare ervaringen naar deze partij. Zo was BBL in staat om de wantoestanden onder de aandacht te brengen en om verbeteringen te eisen. Zoals een anonieme klachtenprocedure zodat bijstandsgerechtigden hun verhaal kunnen doen en hun klacht neer kunnen leggen. De gedupeerden krijgen een eerlijke behandeling en wij krijgen goed inzicht in aard en omvang van de wantoestanden.

Het resultaat is nog niet binnen maar steeds meer raadsfracties onderkennen nu de onacceptabele praktijken en eisen passende maatregelen van het college. Op 24 maart is er een A-avond van de gemeenteraad over hoe de gemeente de praktijk bij het Werkleerbedrijf controleert. Deze avond komt naar aanleiding van een evaluatie van verbeterplannen (raadsnr 13R5585) bij het Werkleerbedrijf in 2013. Conclusie was toen dat nog niet alles 100% was, maar wel op die weg. Dit is een openbare bijeenkomst waar ook publiek bij mag en ook mag inspreken. Op 31 maart is een raadscommissie vergadering. BBL heeft er voor gezorgd dat de WLB praktijk daar op de agenda komt.

Hieronder de reactie van C. op de laatste ontwikkelingen.

C: “Ik voel me best verraden door het hele college. En hun totale ontkenning van de wantoestanden nu, wrijft extra zout in mijn wonden. In 2013 heb ik het al gemeld aan het hele college. Er is niks veranderd sterker nog, het is verslechterd en uitgebreider. “Jullie van BBL zijn de enige raadsfractie die daadwerkelijk iets doen en zijn zeer succesvol daarin. Daarvoor mijn respect en complimenten. Toen heb ik met de raadsfracties SP, CDA, Groen Links, PVDA, en LPF gesproken. Dus aan de diversiteit heeft het niet gelegen. Ging met iedereen in gesprek ongeacht politieke kleur. Het einde van het liedje voor mij was, dat ik met lege handen stond en vol in oorlog met werkplein Mercado kwam. Jullie van de BBL zijn de enige partij die echt iets doen voor ons, en dat moet ook zo blijven.”