Geen steun van BBL voor ‘motie van wantrouwen’ tegen wethouder Torunoglu

Tijdens de behandeling van een door het CDA en de VVD aangevraagde interpellatiedebat in de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 29 november 2016 liep de spanning hoog op. Zo hoog dat het CDA, de VVD, het Ouderenappèl, Leefbaar Eindhoven en de LPF een motie van wantrouwen (pdf) tegen wethouder Torunoglu in dienden. Zij namen het de wethouder kwalijk, dat deze hen niet had geïnformeerd over de plannen van een projectontwikkelaar om een supermarkt in Acht te vestigen.

De Brede Beweging LinksOm, de ChristenUnie, de PvdA, D66, GroenLinks en de SP hadden en hebben nog vertrouwen in deze wethouder en steunde deze motie niet. Hieronder leest u de stemverklaring die BBL fractievoorzitter Patrick van der Voort in de vergadering voordroeg.

De Brede Beweging LinksOm behoort weliswaar tot de oppositie, maar wij zullen deze motie van wantrouwen niet ondersteunen. Wij betreuren het verloop van dit interpellatiedebat dat meer weg had van je gram willen halen op het voor de indieners niet succesvol verlopen debat op 18 oktober en dat nu resulteert in de voorliggende motie.

Het burgerinitiatief waarover wij op 18 oktober hebben gediscussieerd ging over behoud van de dierenweide en niet over een supermarkt in Acht. De informatie over een mogelijke interesse vanuit een projectontwikkelaar ter vestiging van een supermarkt op een andere plek was voor BBL totaal niet relevant.

Ons inziens had daarom iedere fractie de mogelijkheid het burgerinitiatief te omarmen op basis van de informatie die toen ter tafel lag. Ten aanzien van het gelopen traject waar deze zogenaamde interpellatie over is gegaan zijn wij tevreden over de handelwijze en het antwoord van de wethouder.