Geen steun voor ‘motie van wantrouwen’ tegen wethouder Van Dorst

Het Muziekgebouw houdt de gemoederen in de raad maar ook daarbuiten goed bezig de laatste maanden. De afgelopen raadsvergadering werd er weer uitgebreid aandacht aan besteed. De VVD had een interpellatie debat aangevraagd, over het ontstane tekort in de begroting van het Muziekgebouw, en tegen middernacht kwamen ze met een motie van wantrouwen tegen de verantwoordelijke wethouder Marco van Dorst (D66). Voor BBL was deze motie een stap te ver, de fractie wil eerst het door wethouder Dorst aangekondigde stappenplan afwachten en steunde deze motie dus niet.

Hier de bijdrage van fractievoorzitter Patrick van der Voort:

“Helaas zoals verwacht heeft wethouder Van Dorst, de raad ook deze vergadering niet veel meer informatie gegeven en is er nog steeds een grote onduidelijkheid over de puinhoop van het Muziekgebouw. Wishful thinking is de onderbouwing van het stappenplan en een groot en bijna blind vertrouwen dat het allemaal goed komt.
BBL wil graag afgaan op dit vertrouwen, maar de mondjesmaat informatie maakt dat wel lastig. Een Muziekgebouw dat afstevent op een negatief eigen vermogen van 1,5 miljoen maakt dat vertrouwen ook moeilijk en wij neigen er dan ook naar het college te manen om snel meer duidelijkheid te geven. We beseffen dat dat enige maanden kost. Heel erg vervelend maar naar onze mening helaas niet te vermijden. BBL steunt dan ook niet de motie van wantrouwen.”


Reportage Studio040

Net als veel ander fracties heeft ook BBL veel vragen over de voortgang en de ontwikkeling van scenario’s die de exploitatie van het Muziekgebouw duurzaam sluitend en breed gedragen moeten maken. Tot nu kregen we vooral optimistische voorspellingen over een zeer zorgwekkende situatie die ook de gemeente hard kan raken.

Maar volgens BBL zal een duurzaam sluitende exploitatie ook gezocht dienen te worden in aanpassing van de programmering en het vergroten van de draagkracht en bereik onder de Eindhovenaren. Dat laatste zou bijvoorbeeld bereikt kunnen worden door het mogelijk maken van aandeelhouderschap van inwoners van Eindhoven. Op deze manier kunnen Eindhovenaren zich meer betrokken voelen bij het Muziekgebouw en krijgen ze ook invloed onder andere op de programmering.

Kijk hier de raadsvergadering terug.