Geloofwaardigheid medezeggenschap cliënten in het geding

Vandaag, (donderdag 29-11-18) sla ik het Groot Eindhoven (weekblad) open, en wat schetst mijn verbazing. In de rubriek “Eindhoven Dichterbij” doet de gemeente een oproep voor mensen die in een cliëntenraad plaats willen nemen. Nu heeft zo’n raad zeker wel mijn interesse als betrokken burger. Te meer omdat er zeer veel te zeggen valt over het Sociaal Domein in Eindhoven en wat zich hier zoal afgespeeld heeft/afspeelt. Ik vanuit ervaringsdeskundigheid daarin zeker wel kritisch opbouwend mee kan denken. En zeker wat het voor de cliënten als gevolg heeft en/of heeft gehad!

We lezen er wekelijks diverse artikelen over namelijk in het E.D. Veel organisaties worden gekort vanwege de geldelijke tekorten in het Sociaal Domein. Nogmaals vernoemd; die raadselachtige eer is vrij duidelijk aan te wijzen. Dat wat ter bezuiniging is opgezet, is een geldelijke bodemloze put geworden, waarbij nu ineens een hele hoop maatregelen worden afgekondigd, waarbij diezelfde cliënt(e) diens hulp-/dienstverlening dreigt te/ gaat verliezen. Het is immers voortaan meer gericht op kostenbeheersing dan op die gerichte(r) zorg op maat, voor diezelfde cliënten. Echter, dat schijnt op de een of andere manier niet te mogen worden gezegd/not done te zijn in het stadhuis en ambtelijke sferen.

Met de inwonerstevredenheidsenquête die o.a. aan menige neus voorbij gegaan is, in het achterhoofd, lees ik het artikel omtrent de functie (en eisen!) waaraan een vrijwillig(st)er die hieraan deel zou willen nemen dient te voldoen. En als klap op de vuurpijl lees ik… “solliciteren voor…”. Het betreft een vrijwillig(st)ersfunctie…

Met ook het feit in het achterhoofd de berichtgeving in het E.D. dat eerdere cliëntenraden stopgezet zijn vanwege “niet goed functioneren van” begint me een benauwend gevoel op te spelen. Want hoezo “solliciteren”? en wie neemt die selectie ter hand? Er wordt een naam van een persoon vernoemd, waar je info kan vragen. Echter… ik mis een duidelijke voorwaarde die hierbij vernoemd dient te zijn, als “onafhankelijke persoon/partij doet de selectie”. En bovenstaande zaken opgeteld met dit artikel, vraag ik me hardop af, in hoeverre hierin de cliënt wel “echt wordt uitgenodigd om een kritisch opbouwend geluid te mogen laten horen, zonder daarbij vanuit diens afhankelijkheid van mensen uit het Sociaal Domein hier een eerlijk geluid mag en kan laten horen.” Er besluipt me een gevoel alsof dit verplichte nummer dient te worden afgevinkt, dus dan maar even middels deze oproep. En of… zoekt men gericht mensen die eerlijk kunnen zijn, zonder consequenties als cliënt in datzelfde sociaal domein. Of is men juist op zoek naar mensen die veelal “ja” gaan knikken, ter bevestiging van ingeslagen wegen door de raad? Ik vraag het me hardop af, terwijl ik verder blader. Mijn zin om hierin deel te nemen is bij deze om zeep geholpen. Ik vraag me ook af hoeveel respons hier op komen gaat.

Mijn boodschap hierin is: zie dat je een onafhankelijke partij vindt, die op een onafhankelijke manier een panel samenstelt, waarbij de cliënten “mystery users (cliënten)” zijn, waar bij de gemeente, in datzelfde Sociaal Domein, dus geen namen van bekend zijn. Deze anonimiteit voor hen weet te waarborgen, maar die wel hun ervaringen, meningen, adviezen uit kunnen brengen, middels vertegenwoordiging van 1 persoon (die de onafhankelijke partij vertegenwoordigt en hiermee de adviezen doorgeeft namens dit panel “mystery users (cliënten)”) en ook weer de actiepunten en evaluaties ophaalt, om deze in hetzelfde panel weer te bespreken!

Tot zover weer mijn bijdrage, gemeente, doe er uw voordeel mee!

Marcus040