Gemeenten aan zet bij antidiscriminatiebeleid

Onlangs heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken het ‘Nationaal actieprogramma tegen discriminatie’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor de lokale overheden en de VNG.

In het ‘Nationaal actieprogramma tegen discriminatie’ staan duidelijke afspraken en voornemens om de landelijke antidiscriminatie campagne ‘Zet een streep door discriminatie’ lokaal te vertalen en uit te voeren.

Dit was voor de Brede Beweging LimksOm aanleiding om via raadsvragen aan het college van Burgemeester en Wethouders te stellen. BBL wil onder andere weten of het college op de hoogte is van het ‘Nationaal actieprogramma tegen discriminatie’ en of zij bij kennisname, voornemens zijn hier in een vroeg stadium aandacht aan te besteden? Ook wil BBL weten of het college budget wil vrijmaken voor het uitvoeren van een Eindhovense campagne?

De ingediende raadsvragen kunt u hier (pdf) lezen.