Gemeenteraad Eindhoven buigt zich dinsdag over besluit hertelling stemmen

De zittende gemeenteraad van Eindhoven beslist komende dinsdag 27 maart of de stemmen uitgebracht tijdens de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart, opnieuw geteld moeten worden. De hertelling zou moeten plaatsvinden vóór de installatie van de nieuwe raad, donderdag 29 maart.

Het verzoek tot hertelling is ingediend door dhr Patrick van de Voort (fractievoorzitter BBL, Brede Beweging Linksom). BBL kreeg bij de voorlopige uitslag op woensdagavond 22 maart één zetel toebedeeld. Bij de bekendmaking van de voorlopige uitslag op kandidaatniveau, donderdag 23 maart, bleek dat als gevolg van de restzetelverdeling deze zetel werd toegewezen aan het CDA. Het verschil binnen deze restzetelverdeling was minder dan één stem (4/6e).

Bezwaar

Dhr Van de Voort maakte vervolgens bezwaar tijdens de vergadering van het Centraal Stembureau, dat op vrijdag 23 maart tot doel had de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen definitief vast te stellen. Na schorsing verklaarde het Centraal Stembureau het bezwaar ongegrond en stelde de verkiezingsuitslag vast. Het bezwaar is ongegrond verklaard omdat de Kieswet stelt dat alleen bij grote onregelmatigheden besloten kan worden tot hertelling. Dergelijke onregelmatigheden zijn niet vastgesteld. Daarnaast stelt de kieswet dat geen bezwaar mogelijk is tegen het verschil in voorlopige uitslag en definitieve uitslag.

Tegen het besluit van het Centraal Stembureau is geen beroep mogelijk. Wel kan de zittende gemeenteraad gevraagd worden om een hertelling, die voor het aantreden van een nieuwe gemeenteraad moet zijn afgerond. De zittende gemeenteraad stelt vervolgens de verkiezingsuitslag definitief vast, die daarmee onherroepelijk wordt.

Voorbereidingen

Vandaag heeft burgemeester John Jorritsma van Eindhoven de mening over eventuele hertelling gepeild tijdens een bijeenkomst met de vigerende fractievoorzitters. Op basis van de gedachtewisseling tijdens die bijeenkomst, is besloten alvast voorbereidingen te treffen voor het hertellen, omdat anders hertelling vóór installatie van de nieuwe raad in gevaar komt. Een definitief besluit over hertelling wordt door de gemeenteraad op dinsdag genomen.

De bijeenkomst met de nieuw gekozen raadsfracties op maandag 26 maart, om de verkiezingsuitslag te duiden, gaat gewoon door om het proces van collegevorming niet te vertragen.

(Bron: persbericht gemeente Eindhoven 23 maart 2018)