Gemeenteraad stemt tegen hertelling: BBL maakt daardoor geen kans meer op een zetel

Alleen door een hertelling van de stemmen in de gemeente Eindhoven, zou de Brede Beweging LinksOm kans maken op een van de restzetels in de gemeenteraad. Maar daarvoor was een meerderheid van de gemeenteraad nodig.

BBL had daarvoor een verzoek ingediend, dat in de allerlaatste gemeenteraad van het oude college behandeld zou worden. Verrassend was dan ook de uitslag voor BBL, dat het verzoek werd verworpen met 24 stemmen tegen en 21 stemmen voor. De VVD, het CDA, D66, Leefbaar Eindhoven, de LPF en 4 van de 5 SP leden stemden tegen. Het is bizar dat partijpolitieke overwegingen een beslissende rol hebben gespeeld en democratische beginselen en burgerrechten terzijde werden geschoven.

Met onderstaande stemverklaring probeerde BBL fractievoorzitter Patrick van der Voort de gemeenteraadsleden achter het verzoek tot hertelling te krijgen.

Slechts 1 stem verschil maakt uit of BBL de komende periode weer deel uitmaakt van de Eindhovense raad. Deze ene stem kan bepalen of de stad en in ieder geval de bijna 1600 op BBL stemmende Eindhovenaren zich door onze partij, vertegenwoordigt weet in de raad.

Wij willen onze collega’s voorhouden dat de verkiezingen de hoeksteen vormen van onze democratie. Dat een foutje snel gemaakt is, ook al doet iemand nog zo goed zijn best. Bij de 650 blanco stemmen is het gemakkelijk ergens een stipje rood te missen. Bij de 338 ongeldige stemmen zou wellicht een beoordelingsfout gemaakt kunnen zijn. BBL betoogt dat een verschil van slechts een stem in dit geval een heel groot verschil uit kan maken: wel of geen zetel! Wel of geen vertegenwoordiging van de BBL kiezers. In onze ogen en in die van veel burgers, is het daarom gerechtvaardigd een besluit tot hertellen te nemen.

Wij onderschrijven dat het tellen een nauwgezet en zorgvuldig proces is. Dit proces dienen wij als volksvertegenwoordigers te koesteren en te bewaken, zodat het vertrouwen van burgers in de politiek en het democratisch bestel versterkt en niet verzwakt wordt. We zien dat ook in andere plaatsen juist daarom een besluit tot hertellen is genomen. Met het hertellen en door ons te conformeren aan de uitslag daarvan, kunnen we de twijfel wegnemen en meer vertrouwen winnen van de burgers. Wij vragen onze collega’s in deze raad ons ons verzoek te steunen. En voor duidelijkheid en transparantie naar onze burgers, verzoeken wij om hoofdelijke stemming.