Gemiste kans op mantelzorgwaarding van gemeente Eindhoven

Steeds meer taken komen naar de gemeente. Zo ook de taak om mantelzorgers te waarderen. Afgelopen dinsdag werd duidelijk dat wethouder Lenie Scholten (GroenLinks) daar een bijzondere kijk op heeft. Een kijk waaruit absoluut niet blijkt dat ze mantelzorgers een warm hart toe draagt. Zeer verwonderlijk in een stad met een links college.

Tijdens de raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling werd de notitie ‘Ombuiging Mantelzorgcompliment (pdf)’ besproken. Tot vorig jaar werd vanuit de overheid een Mantelzorgcompliment, een jaarlijkse blijk van waardering, uitbetaald van € 200,- door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). In Eindhoven hebben zo’n 5.000 mensen dit bedrag ontvangen. Op 17 maart ontvangen al deze mensen een brief van SVB dat de gemeente voortaan verantwoordelijk is voor het compliment. BBL vindt het rijkelijk laat dat nu pas het onderwerp mantelzorgwaardering in de commissie op de agenda staat.

Na bestudering van de notitie én een optelsom, bleek dat Eindhoven een bedrag van € 820.000 ontvangt.In de betreffende notitie kwam wethouder Scholten met twee opmerkelijke voorstellen:
1. verstrek laagdrempelig een onkostenvergoeding aan mantelzorgers op het minima-niveau. Door verlaging van de onkostenvergoeding naar € 100,- (was € 200,-) wil het college budget vrijmaken voor:
2. maatwerk via de generalistenteams op ondersteuningsvragen van mantelzorgers. Dit moet nog worden uitgewerkt met WIJeindhoven en het Steunpunt Mantelzorg Verlicht (WIJeindhoven heeft aangegeven vanaf mei 2015 hiervoor klaar te kunnen zijn).
Maar een verdere uitwerking van deze 2 punten ontbreekt.

BBL vraagt zich af hoe men alleen de minima een waardering gaat geven? Wat heeft een inkomen of vermogen met waardering te maken? Was waardering voor alle mantelzorgers niet de kern van het mantelzorgcompliment? Waardering hoeft volgens BBL juist niet inkomensafhankelijk te zijn.

Het voorstel behelst het verlagen van de waardering naar € 100,- en er blijft € 320.000 over voor voorstel 2. Maar waar worden de overhead kosten, extra menskracht, postzegels, informatievoorziening, etc. van betaald om dit alles te regelen?

Voorstel 2 gaat over het leveren van maatwerk op ondersteuningsvragen van mantelzorgers via de generalistenteams van WIJeindhoven. Dit gaat dus alleen over ondersteunen en heeft niets met waarderen te maken. BBL vindt dat ondersteunen van mantelzorgers nu al een vanzelfsprekendheid zou moeten zijn voor de generalistenteams.

BBL vindt het belangrijk om overbelaste mantelzorgers te ondersteunen en is zich bewust dat deze mantelzorgers vaak pas te laat aan de bel trekken. Overbelasting moet voorkomen worden, daar is BBL duidelijk in, maar wij zijn sceptisch over of dit met dit incomplete voorstel gaat lukken.
Het vertrouwen in de WIJ-teams delen wij namelijk nog niet. Mantelzorgers lopen er niet altijd mee te koop en zijn vaak terughoudend om over de belasting te praten. En al helemaal niet als ze samen zijn met degene voor wie ze zorgen. Ze stappen heus niet zomaar zelf naar WIJ en komen dus zelden met de generalisten in aanraking.

BBL heeft verzocht om snel met een ander duidelijk concreet voorstel te komen, zodat de Eindhovense mantelzorgers echt de erkenning en de waardering krijgen die ze verdienen.

Gelukkig vond een meerderheid van de partijen ook, dat niet alleen waardering naar de minima moet gaan. De wethouder koos eieren voor haar geld en komt jammer genoeg pas eind april of begin mei met een nieuw voorstel.

Waar die 5000 mensen die 17 maart a.s. een brief op hun deurmat vinden, over het stopzetten van het huidige compliment, terecht kunnen met hun vragen is niet duidelijk. Een kans om de toch al vaak zwaar belaste mantelzorgers van goede communicatie te voorzien is mislukt. Hieruit blijkt absoluut geen waardering voor mantelzorgers vanuit gemeente Eindhoven.


(1) De Nationale Raad voor de Volksgezondheid hanteert de volgende definitie van mantelzorg:
Mantelzorg is zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende door één of meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie.
Mantelzorgers zijn dus mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.