GGZ opnieuw onder druk

Vier berichten in iets meer dan een week over de Geestelijke Gezondheidszorg:
– Veel foute diagnoses;
– Zorgverzekeraar Menszis gaat sturen op resultaat bij depressie behandeling;
– Veel studenten hebben last van burn-out;
– Wijkzorg psychiatrische patiënten in de knel.
Nou, dan gaan er bij mij wel wat bellen rinkelen.

Al jaren staat de geestelijke gezondheidszorg onder druk. In plaats van zorg in instellingen, moeten mensen meer ambulant geholpen worden. Dit zou beter zijn voor iedereen: minder kosten en betere zorgverlening. Nu de gevolgen steeds duidelijker worden lijkt me bovenstaande uitgangspunt onhoudbaar. Er is immers een toename van verwarde personen, er zijn meer zelfmoorden onder jongeren, ook zijn er inmiddels lange wachttijden ontstaan en driekwart van de zorgverleners ervaart knelpunten in de zorg in de wijk voor mensen met complexe psychische problemen. Verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners pleiten onder meer voor meer specifieke deskundigheid in de wijkteams en betere samenwerking met andere professionals in de wijk.

Als zorgverleners al zoveel knelpunten ervaren, ben ik erg benieuwd wat door de zorgvragers zelf ervaren wordt. Wordt in Eindhoven gemeten wat de zorgvragers van de geleverde geestelijke gezondheidszorg vinden? Is er in Eindhoven voldoende expertise bij de generalisten in huis om problemen te herkennen en is er voldoende ervaring in huis om mensen in hun thuissituatie goed te begeleiden? Veel vragen en te weinig concrete antwoorden.

Een antwoord probeert de gemeente Eindhoven in ieder geval wel te vinden: hoe kunnen we het stigma rond verward gedrag tegengaan? Onderstaand bericht las ik 17 augustus.

De gemeente Eindhoven gaat dit najaar een proef doen met cursussen eerste hulp bij verward gedrag voor bewoners en winkeliers. Met de cursus wil de gemeente het stigma rond verward gedrag tegengaan en wijkbewoners ‘handelingsperspectief’ geven. Mental Health First Aid (MHFA) is een cursus waarin cursisten kennis nemen van de meest voorkomende psychische problemen. Daarbij worden vaardigheden aangeleerd hoe hiermee om te gaan. Ook leren cursisten hoe te handelen in crisissituaties. Omdat iedereen weleens in aanraking komt met iemand die psychische problemen heeft, is die kennis voor iedereen nuttig, aldus de initiatiefnemers.

Fijn te weten dat in de wijk Gestel (daar start het project, wat overigens betaald wordt door ZonMW) er straks bewoners en winkeliers zijn die weten hoe om te gaan met mensen met verward gedrag. Op zich is er niks mis mee om informatie over psychiatrische aandoeningen uit te wisselen, waar ik wel vraagtekens bijzet is dat de gemeente wijkbewoners handelingsperspectief wil bieden. Heel erg benieuwd hoe de gemeente dit ziet.

Hoe dan ook, de zorgen over de geestelijke gezondheidszorg wordt er niet minder om. Ben dan ook benieuwd wat de Eindhovense psychiatrische patiënt zelf vindt van de ambulante zorgverlening in Eindhoven. Misschien kan dat eens grondig onderzocht worden, liefst met geld van ZonMW natuurlijk.

Carla Ter Beek
Lid Brede Beweging LinksOm