Golfslagbad dicht door tijdgeest

Tijdens de raadscommissievergadering van 24 mei 2016 viel het doek voor het Eindhovense golfslagbad. Het meest (op papier althans) linkse college ooit, van D66, SP, GroenLinks en PvdA, vindt het: ‘In deze tijd geen overheidstaak om een waterpretpark in de lucht te houden’.

In deze ene uitspraak zien we hun acceptatie van de neoliberale mores, hun maatschappelijke analyse en de keuzes die zij daarom maken. Bezuinigingen op bijvoorbeeld zorg, onderwijs en welzijn, de keuze waarbij kapitaal van de samenleving wordt overgeheveld naar particulier kapitaal, worden daarbij als noodzakelijk en onvermijdelijk gepresenteerd en zijn meteen oorzaak om nieuwe bezuinigingen door te voeren.

Een noodzakelijke terugtredende overheid, de zelfredzame burgers en de participatiesamenleving, zijn de ideologische sausjes om de kortingen op maatschappelijke en sociale voorzieningen geaccepteerd te krijgen. En om de eigen bijdragen van burgers te vergroten zoals zorgbijdragen, entreeprijzen, energiebelasting enzovoorts. Zoals blijkt (en dit is niets nieuws) wordt de rekening gepresenteerd aan de burger die steeds minder waar krijgt voor zijn geld. En de zwakkeren krijgen daarbij de zwaarste lasten te dragen.

Kijk en dat is de ‘tijd’ waardoor deze coalitie vindt dat het golfslagbad niet meer een taak is van de overheid. Een ‘linkse’ coalitie die tegelijkertijd wel vele miljoenen pompt in met groot verlies draaiende (en volgens sommigen elitaire) culturele projecten die gericht zijn op een, in vergelijking met het golfslagbad, kleinere bereikte doelgroep. Zoals bijvoorbeeld het Muziekgebouw. Waarom kiest het college er voor om deze voorziening wel in de lucht te houden en het golfslagbad niet? Zou het misschien iets te maken hebben dat de een de elite van Eindhoven en omstreken bedient en omdat van de ander gebruik gemaakt wordt door mensen die geen eigen zwembad in de tuin kunnen permitteren?

Dit is de ‘tijd’ waarin we zien hoe steeds meer geld van arbeid verdwijnt naar kapitaalbezitters. Het loont steeds minder om te werken en het maakt de vermogenden nog rijker. Al dan niet op legale wijze. En als de oude politiek deze ‘diefstal’ mogelijk maakt, wordt het TIJD voor een nieuwe democratie en een nieuwe beweging. Een brede beweging van, voor en door mensen en met een dynamisch programma waar mensen op de eerste plaats staan en dan de planeet. En geld verdienen? Dat komt op de derde plaats en staat ten dienste van de eerste twee. Brede Beweging LinksOm wil meehelpen deze nieuwe democratie en politiek vorm te geven. Samen met anderen.

Patrick van der Voort
Fractievoorzitter Brede Beweging LinksOm