Hoe de gemeente geld over de balk smijt

In het Raadsvoorstel Begrotingswijziging Cure (pdf), dat dinsdagavond 4 juli in de raadscommissie werd besproken, vraagt het college de raad akkoord te gaan met de wijziging van de begroting van afvalverwerkingsbedrijf Cure. Impliciet wordt de raad akkoord te gaan met een verhoging van de bijdrage van onze stad aan Cure. Voor Brede Beweging LinksOm vallen bij het gegoochel met al die miljoenenbedragen en met het gigantische tekort op onze gemeentebegroting in ons achterhoofd enkele punten op.

In het in januari aangenomen raadsvoorstel over Renescience staat dat de voorbereidingsinvestering €1.725 miljoen bedraagt waarvan op dat moment reeds €1,1 miljoen was uitgegeven. In het voorstel om akkoord te gaan met de begrotingswijziging staat dat het vervolmaken van de businesscase van januari tot juni 2017 (6 maanden!) worden begroot op €906.000,-. In de bestuursnotitie van Cure staat dat de totale voorbereidingskosten over 2016 en tot juni 2017 worden geraamd op €2,4 miljoen. Maar een simpele rekensom leert dat €1,725 miljoen plus €906.000,- meer is dan die €2,4 miljoen namelijk €2,631 miljoen. BBL vraagt zich af waar dat verschil door komt. En waarom bedragen de voorbereidingskosten van januari tot juni 2017 €906.000,-? Wat voor goudomrande werkzaamheden worden hiervoor gedaan? En waar komt de 4% van de Post onvoorzien in de Bestuursnotitie vandaan? Wellicht dat de wethouder deze punten toe kan lichten.

Maar nog wezenlijker uit deze punten mag blijken dat het voor BBL volstrekt onduidelijk is waarom de voorbereidingskosten nu met bijna 1 miljoen stijgen en of dat alle uitgaven c.q werkzaamheden ook daadwerkelijk nodig zijn dan wel op de juiste wijze besteed worden en wie hierop toeziet en op juistheid controleert. Voor BBL is het helder dat wij als raad volstrekt onvoldoende toegerust zijn in onze rol als controleur van de besteding van al deze miljoenen en dat dit feit alle fracties zorgen zou moeten baren. Dit weer mede in het licht van het gebrek aan toezicht en controle op de begroting en uitgaven van onze stad.

Dit brengt ons op het voor ons volgende wezenlijke punt namelijk of wij als gemeente het risico van de miljoeneninvestering in dit project wel aan zouden moeten willen gaan. En indien hierop door een meerderheid positief op wordt geantwoord, op welke wijze wij onszelf als raad dan toe gaan rusten om zowel het proces als de uitvoering adequaat te volgen en te controleren. Immers gaat het hierbij om een zeer risicovol project met geld van en bestemd voor onze stad en onze burgers.

Patrick van der Voort
Fractievoorzitter BBL

Leave a Comment

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.