Ik weet ik weet wat jij niet weet. RaRa wat is dat?

Bovenstaand zinnetje speelt al een tijdje door mijn hoofd als ik denk aan de halsstarrige weigering van het college om de gemeente raad (en de inwoners van Eindhoven) volledig te informeren over de stand van zaken in het Sociaal Domein en (de bedrijfsvoering van) WIJeindhoven. Wat speelt er dan?

Op 8 mei heeft mevrouw Bieshaar (directeur Sociaal Domein) een presentatie gegeven aan het college en haar onderzoek over de stand van zaken in het Sociaal Domein toegelicht. Of het college hierdoor nieuwe inzichten heeft verkregen die misschien relevant zijn voor aanpassing van en/of uitvoering van beleid/regels is niet bekend. Want, net op de valreep van de zomervakantie heeft mevrouw Yvonne Bieshaar een presentatie gegeven aan de gemeente raad over het Sociaal Domein/WIJeindhoven. Deze presentatie was anders dan die aan het college. Achteraf bleek dat het vorige en huidige college besloten heeft de bevindingen van mevrouw Bieshaar niet volledig te delen met de gemeenteraad.

Ja, dat lijkt het toch wel erg op het achterhouden van informatie. Eigenlijk een doodzonde voor iedere wethouder (college). Gelukkig heeft het OAE vragen gesteld. Omdat de vragen volstrekt onvoldoende beantwoord zijn, heeft het OAE opnieuw vragen gesteld (zie het RaadsInformatieSysteem).

De druk wordt opgevoerd!! Prima!! Want het is toch te gek voor woorden dat het college de raad onvolledig informeert.

Informatie is de sleutel, informatie is hét instrument voor een gemeente raad om haar controlerende taak uit te kunnen oefenen. Benieuwd dus of dat RaRa wat is dat toch opgelost wordt. Speculeren zullen we maar niet doen, maar dat er iets niet in de haak is lijkt mij duidelijk. Waarom zou het college anders de volledige informatie niet willen delen?

Wordt vervolgd.

Carla Ter Beek
Lid Brede Beweging LinksOm